Основні техніко-економічні показники діяльності залізниці

Страницы работы

Содержание работы

ДОДАТОК

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАЛІЗНИЦІ

Основні об'ємні показники перевізної роботи 

Це показники, від виконання яких залежать основні результати фінансово-економічної діяльності залізці.

Основними показниками перевізної роботи залізці є:

1. Відправлення вантажів у тоннах.

1. Вантажообіг у тонна-км.

3. Відправлення пасажирів у тис. чол.

4. Пасажирообіг у пас.-км.

Відправлення вантажів (Р) у тоннах — вантажі, прийняті від вантажовласників на станціях, під'їзних коліях, водяного чи автомобільного транспорту для перевезення залізницею на підставі єдиного перевізного чи документа від іноземної залізниці для подальших перевезень українськими залізницями.

У число перевезених залізницею () тонн вантажу входить відправлення, ввіз чи транзит прибуття, вивіз транзит.

Навантаження (Un) (у вагонах і тоннах) використовуються, як показник для визначення обсягу ван­тажної роботи залізниці за рік, квартал, місяць, декаду, добу.

За допомогою показника навантаження визначається не тільки загальний обсяг вантажної роботи залізниці (по усіх вантажах у цілому), але і вантажна робота з окремих родів вантажів (передове наван­таження).

Передове навантаження у вагонах і в тоннах врахо­вуються по наступній основній номенклатурі:

1) кам'яне вугілля;

2) кокс;

3) нафта і нафтопродукти;

4) залізна і марганцева руда;

5) чорні метали;

6) лісові вантажі;

7) хімічні мінеральні добрива;

8) зерно і продукти перемелу;

9) цемент;

10) брухт чорних металів;

11) будівельні вантажі.

Вантажообіг () у т-км, як показник, використовується для визначення обсягу (планованої і фактично вико­ристовуваної) перевізної роботи залізниці, його часто називають продукцією залізничного транспорту.

Вантажообіг визначається, як сума добутків числа тонн перевезеного вантажу на відповідні відстані перевезення.

Розрізняють тонна-км (вантажообіг) тарифні й експлуатаційні.

Тарифні км визначаються, як сума добутків числа перевезених тонн вантажу на тарифні (як правило найкоротші) відстані (між пунктом відправлення і при­значення), що вказуються у вантажних документах.

Експлуатаційнікм є відповідно сума добутків числа тонн вантажу на фактично пройдену вантажем відстань.

Показники відправлення і перевезення  пасажирів використовують для планування й обліку фактично виконаної пасажирської роботи за рік, квартал, місяць, добу.

Пасажирообіг дозволяє врахувати класне перевізну роботу залізниці, що затрачена на переміщення пасажирів.

Пасажирообіг () пас-км, визначається, як сума добутків числа перевезених пасажирів на відповідні відстані їхнього перевезення.

Відправлення пасажирів, перевезення їх і пасажирообіг планується і враховується не тільки в цілому, але і за поділом його за повідомленнями (пряме, місцеве, приміське).

Пасажирообіг вважають продукцією залізниці.

Суму тонна-км (вантажообігу) і пас-км (пасажирообігу) називають приведеною продукцією залізничного транспорту.

Основні якісні показники перевізної роботи

Розрізняють якісні показники, за допомогою яких визначають ефективність використання рухомого кладу.

За допомогою якісних показників визначають ефективність використання вагонів та локомотивів.

Комплексними якісними показниками викорис­тання рухомого складу (вагонів та локомотивів) є від­повідно продуктивність вагона і локомотива. Ці два показники інтегрують (підсумовують) вплив всіх по­казників і відносяться до 1 (найвищого) рівня "дерева якісних показників". Даний аспект розглянуто у 4 роз­ділі цього довідника.

Продуктивність вагона (Пв) показує, яку кількість про­дукції (тонна-км) дає в середньому кожний вагон робочого парку за добу, і визначається за формулою:

Пв=Рдин · Sв,

де Рдин — динамічне навантаження робочого ва­гона;

Sв — середньодобовий пробіг вагона.

Продуктивність вагона може бути визначена і за формулою:

де Pl середньодобовий вантажообіг в тон­на-кілометрах;

    п— робочий парк.

Розрізняють два види навантажень:

статичне і динамічне.

Статичне навантаженняст) вагона є показником, який характеризує якість використання підйомної сили вагона при його завантаженні і виражається числом тонн вантажу, що припадає в середньому на один вагон.

Статичне навантаження визначається за формулою:

де Р — кількість тонн вантажу, завантаженого у вагони на залізниці;

Похожие материалы

Информация о работе