Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра „Економіка, організація і управління підприємством”

КУРСОВА  РОБОТА

з дисципліни „Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту

Варіант № 0 (Приклад рішення)

Виконав: ст.. гр. 1-3-ЕП

Іванов І.І.

Перевірив: доц. Компанієць В.В.

Харків - 2010


Зміст

1 Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці

2 Аналіз ефективності використання основних засобів та рухомого складу

3 Аналіз продуктивності праці

4 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

5 Аналіз доходів та прибутку від перевезень

Висновки
1 Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці

Таблиця 1.1-Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відн.,%

1.Обсяг перевезень у приведених ткм, млн

19640

19342,8

-297,2

98,5

2.Вантажообіг, тарифні ткм, млн, у т.ч. за видами сполучення

12970

12750,2

-219,8

98,3

пряме

11655

11334,9

-320,1

97,3

місцеве

1315

1415,3

100,3

107,6

3.Пасажирообіг, пас-км, млн, у т.ч. за видами сполучення

6670

6592,6

-77,4

98,8

пряме

3440

3777,6

337,6

109,8

місцеве

275

296,7

21,7

107,8

приміське

2955

2518,3

-436,7

85,2

4.Вантажообіг, експлуат. ткм

13220

13453,2

233,2

101,8

5.Обсяг перевезення вантажу, млн т, у т.ч. за видами сполучення

77,2101

75,9469

-1,2632

98,36

пряме

68,5588

65,1431

-3,4157

95,02

місцеве

8,6513

10,8038

2,1525

124,88

6.Обсяг перевезення пасажирів, млн, у т.ч. за видами сполучення

86,7915

85,3047

-1,4867

98,28

пряме

14,5763

18,7009

4,12479

128,29

місцеве

1,8581

2,0321

0,174

109,36

приміське

70,3571

64,5717

-5,7854

91,77

7.Середня дальність перевезення вантажу, км

167,9832

167,8831

-0,10012

99,9

8.Дальність перевезення вантажу за видами сполучень, км

170

174

+4

102,4

пряме

місцеве

152

131

-21

86,2

9.Середня дальність перевезення пасажирів, км

76,8508

77,2829

0,432

100,6

10.Дальність перевезення пасажирів за видами сполучень, км

236

202

-34

85,6

пряме

місцеве

148

146

-2

98,6

приміське

42

39

-3

92,8

11.Структура перевезення вантажів, за видами сполучень,%

88,79

85,7745

-3,0155

96,61

пряме

місцеве

11,21

14,2254

3,020

126,9

12.Структура перевезення пасажирів за видами сполучень,%

пряме

16,79

21,9224

5,1284

130,5

місцеве

2,14

2,3821

0,2411

111,26

приміське

81,07

75,6953

-5,3697

93,37

∑Р=∑Рм+∑Рпр;                                  ∑Р0= 8,6513+68,5588= 77,2101 млн. т

                                                           ∑Р1=  10,8038+65,143= 75,9469 млн. т

∑Рм=∑Рlм/ lванм;                              ∑Рм0= 1315/152=8,6513 млн. т

                                                           ∑Рм1= 1415,3/131= 10,8038

∑Рпр=∑Рlпр/ lванпр;                           ∑Рпр0= 11655/170= 68,5588 млн. т

                                                           ∑Рпр1= 11334,9/174= 65,1431 млн. т

∑А= ∑Ам+∑Апр+  ∑Априм;               ∑А0= 1,8581+14,5762+70,3571= 86,7914 млн.

                                                           ∑А1= 2,0321+18,7009+64,5717= 85,3047 млн.

∑Ам=∑Аlм/lпас м;                             ∑Ам0= 275/148= 1,8581 млн. пас.

                                                           ∑Ам1= 296,7/146= 2,0321 млн. пас.

∑Апр==∑Аlпр/lпас пр;                        ∑Апр0= 3440/236=14,5762 млн. пас.

                                                           ∑Апр1= 3777,6/202= 18,7009 млн. пас.

Похожие материалы

Информация о работе