Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 3

,                                  (2.8)

Показники фінансової стійкості розраховуються за такими формулами:

Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК):

,              (2.9)

де   ВМП ** - витрати майбутніх періодів у частині, яка буде списана за період більше, ніж один рік;

ДМП ** - доходи майбутніх періодів у частині, яка буде сплачена за період більше, ніж один рік.

Надлишок або нестача власних джерел обігових коштів у запасах (ВОК):

.                            (2.10)

Частка власних джерел обігових коштів у запасах (% ВОК зп)

.                        (2.11)

Розділ 3

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Завдання

За вихідними даними таблиць Г1, Г2 додатку Г

1  Провести аналіз виконання плану з обсягу виробництва товарної продукції, виконання плану з асортименту.

Для виконання завдання скласти таблиці 3.1, 3.2. Оцінку виконання плану з асортименту провести способом найменшого відсотка та способом середнього відсотка.

2  Провести аналіз зміни обсягу товарного випуску за рахунок впливу таких факторів, як:

-  зміна обсягу виробництва у натуральному виразі

-  зміна ціни на вироби

Для виконання завдання скласти таблицю 3.3.

За результатами аналізу зробити висновки.

Методичні вказівки до розв’язання завдання

Виконання плану з обсягу виробництва  визначається за формулою:

                                      (3.1)

                                          (3.2)

де  - фактичний обсяг товарного випуску у цінах плану;

 - плановий обсяг товарного випуску;

 - оптова ціна і-го виробу.

Виконання плану з асортименту можна визначити методом середнього відсотка та методом найменшого відсотка.


Таблиця 2.1 – Аналіз показників, що характеризують стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Показник

Значення

Темп росту, %

на 1.01.1999

на 1.01.2000

у середньому за 1999 рік

на 1.01.2001

у середньому за 2000 рік

1 Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2 Кредиторська заборгованість, тис. грн

3 Тривалість обігу дебіторської заборгованості по підприємству, дні

4. Тривалість обігу кредиторської заборгованості по підприємству, дні

5 Тривалість обігу дебіторської заборгованості у середньому по галузі, дні

6 Тривалість обігу кредиторської заборгованості у середньому по галузі, дні

х

х

-

-

-

-

х

х

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

" – " – значення не заповнюється

Таблиця 2.2 – Аналіз показників ліквідності

Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеве значення

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2  Коефіцієнт швидкої ліквідності

3  Коефіцієнт поточної ліквідності

Таблиця 2.3 – Аналіз показників фінансової стійкості

Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеве значення

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

середньогалузеві значення не розраховуються, так як у цьому немає сенсу

 

1  Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК), тис. грн.

2  Надлишок (+), нестача (-) власних джерел обігових коштів ( ВОК), тис. грн.

3  Частка власних джерел обігових коштів у запасах (% ВОК зп), %