Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 13


Додаток В

Таблиця В1 – Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

Рік

1997

1998

1999

2000

Значення

110,1

120

119,2

Таблиця В2 – Показники що характеризують ефективність використання активів та капіталу підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за роками

1997

1998

1999

2000

3  1 Тривалість обігу дебіторської заборгованості, дні

2 Тривалість обігу  кредиторської

   заборгованості, дні

161

200

154

229

128

219

106

198

Таблиця В3 – Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за датами

1.01.97

1.01.98

1.01.99

1.01.00

1.01.01

5  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

6  Коефіцієнт швидкої ліквідності

7  Коефіцієнт поточної ліквідності

8  Частка власних джерел обігових коштів у запасах, %

0,02

0,62

1,31

41,4

0,043

0,58

1,43

4,33

0,05

0,64

1,72

58,12

0,06

0,6

1,1461

27,78

0,065

0,65

1,41

37,4


Додаток Г

Вихідні дані для аналізу обсягу виробництва, собівартості, критичного обсягу виробництва, фінансових результатів

Таблиця Г1 – Обсяг випуску виробів, шт

Найменування виробу

Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

450

380

400

350

345

500

490

215

185

182

300

Б

230

190

150

200

280

155

120

300

295

195

200

С

120

360

410

370

354

328

305

415

407

415

400

Таблиця Г2 – Оптова ціна виробів, грн

Найменування виробу

Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

44,5

50

50,5

46

48

53

54,5

55

61

55,2

48

Б

23,2

30,5

31

29

32

30

31,5

32

32,5

28.4

30

С

22,5

12

11,5

15,5

14

11

10,5

9,5

16,8

20,1

12,5

Таблиця Г3 – Змінні витрати на одиницю виробів, грн

Найменування виробу

Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

26,5

29,8

30,0

27,4

28,6

31,6

32,4

32,8

36,3

32,8

28,6

Б

13,8

18,1

18,5

17,3

19,1

17,9

18,8

19,1

19,3

16,9

17,9

С

13,4

7,1

6,9

9,2

8,3

6,6

6,2

5,7

10,0

11,9

7,4

Таблиця Г4 – Постійні витрати по підприємству, грн

№ варіанту

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення

7149,9

7022,9

7541,4

7052,7

7771,4

8875,8

8585,3

6475,1

7069,1

6099,5

6474