Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 12

Продовження таблиці Б.1

Розділи та статті
балансу

Варіант 4 ЗЕМВ – 1

Варіант 5 ЗЕМВ – 1

Варіант 6 АО "Ефект"

Варіант 7 АО "Ефект"

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.97

на

01.01.98

на

01.01.99

Пасив

І розділ

Власний капітал

171,3

172,3

173,3

172,3

173,3

177

16244,3

16574

16934,4

16574

16934,4

16204,3

ІІ розділ

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

9033,7

10308,3

9977,5

10308,3

9977,5

9441,4

390

307

309

307

309

ІІІ розділ

Довгострокові обов'язки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ІV розділ

Поточні обов'язки

у т.ч.

-  короткострокові кредити банків

-  кредиторська заборгованість по розрахунках

1216,9

-

1216,9

887,9

-

887,9

2619

-

2619

887,9

-

887,9

2619

-

2619

2104,5

-

2104,5

2329,5

450

1879,5

1911

6

1405

3404,3

284,3

3120

1911

6

1405

3404,3

284,3

3120

4180

436,2

3743,8

V розділ

Доходи майбутніх
періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

10421,9

11368,5

12769,8

11368,5

12769,8

11722,9

18963,8

18792

20647,7

18792

20647,7

20384,3

Закінчення таблиці Б.1

Розділи та статті
балансу

Варіант 8 Автрамат

Варіант 9 ООО ГТФ

Варіант 10 ООО ГТФ

на

01.01.97

на

01.01.98

на

01,01,99

на

01,01,99

на

01,01,00

на

01,01,01

на

01,01,00

на

01,01,01

на

01,01,02

Пасив

І розділ

Власний капітал

61710,9

60245,2

65581,8

14065

13815

15104

13815

15104

16718

ІІ розділ

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

4972,3

6324,6

746,9

-

-

19

-

19

-

ІІІ розділ

Довгострокові обов'язки

0

0

279,5

-

-

-

-

-

986

ІV розділ

Поточні обов'язки

у т.ч.

-  короткострокові кредити банків

-  кредиторська заборгованість по розрахункам

7872,4

956,5

6915,9

9918,6

1880

8038,6

16750,4

2809

13941,4

1248

1248

1248

501

747

776

204

572

1248

501

747

776

204

572

1197

352

845

V розділ

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

74555,6

76488,4

83358,6

15313

15063

15899

15063

15899

18901