Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 11

2  Продовження таблиці Б.1

Розділи та статті
балансу

Варіант 8 Автрамат

Варіант 9 ООО ГТФ

Варіант 10 ООО ГТФ

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

Актив

І розділ

Позаобігові активи

60562,9

59716,2

63914,7

9610

9711

9815

9711

9815

11560

ІІ розділ

Обігові активи

у т.ч.

13992,7

16771,8

19443,9

5700

5349

6079

5349

6079

7337

2.1 Запаси

у т.ч.

9885,4

10033,2

12406,4

3721

3404

4383

3404

4383

5433

-  виробничі запаси

3627,4

3117,5

2732,6

1916

1920

2164

1920

2164

2142

-  готова продукція

2425,3

3502,1

5610,1

935

828

629

828

629

1923

2.2 Дебіторська
заборгованість

3928,3

6557,5

6902,7

1855

1821

1611

1821

1611

1828

2.3 Грошові кошти та їх
еквіваленти

135,5

172,3

129,9

124

124

85

124

85

76

ІІІ розділ

Витрати майбутніх
періодів

-

0,4

-

3

3

5

3

5

4

Баланс

74555,6

76488,4

83358,6

15313

15063

15889

15063

15889

18901

Продовження таблиці Б.1

Розділи та статті
балансу

Варіант 0 ПМЛ

Варіант 1 ПМЛ

Варіант 2 АО "ХБФ"

Варіант 3 АО "ХБФ"

на

01.01.98

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

Пасив

І розділ

Власний капітал

14226

18459

18459

18246

19157

10011,3

11000,7

13932

11000,7

13932

20165,8

ІІ розділ

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

1678

-

-

-

118

6256,7

7271,5

5370,8

7271,5

5370,8

12141,2

ІІІ розділ

Довгострокові обов'язки

545

545

545

516

-

0

0

0

0

0

0

ІV розділ

Поточні обов'язки

у т.ч.

-  короткострокові кредити банків

-  кредиторська заборгованість по розрахунках

2353

800

1553

3331

800

2531

3331

800

2531

3016

450

2566

1350

30

1320

2969

678,2

2290,8

4095,8

266

3829,8

5575,2

1200

4375,2

4095,8

266

3829,8

5575,2

1200

4375,2

8956

31,4

8924,6

V розділ

Доходи майбутніх
періодів

-

-

-

637

300

-

-

-

-

-

-

Баланс

18842

22335

22335

22415

20925

19237

22368

24878

22368

24878

41263