Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 14


Продовження додатку Г

        Таблиця Г5 – Калькуляція виробничої собівартості виробу, грн.

      Стаття витрат

                                              Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  Сировина та матеріали

2  Покупні комплектуючі

    вироби та напівфабри-

    кати

3  Зворотні відходи

4  Основна заробітна

    плата

5  Додаткова заробітна

    плата

6  Відрахування на соц.

    Заходи

7  Витрати на утримання

    та експлуатацію облад

    нання

8  Загальновиробничі

    витрати

9  Інші виробничі      

    витрати

10 Виробнича собівар-

     тість  

414

168

7,6

177,4

87

96

64

31

17

?

412,35

172

5,1

177,3

88

98,25

66

29

18

?

412,3

173

5,4

178

89

97,3

67

28

19

?

409,35

171

5,3

177,15

88,2

98,1

68

29

19

?

421,8

170

5,7

176

86

95,5

66

30

16

?

409,35

172

5,5

176,85

87,5

97,3

67

28

17

?

434

168

7

176

87

93

65

29,5

16,5

?

439,05

167

7,35

175

86,4

92,2

64

31

16

?

426,35

168,15

7,5

177

88

97

65

30

17

?

411,5

169

8

178

88,5

98

66

29

18

?

438

169

6

175

87

92

65

30

17

?

Продовження додатку Г

        Таблиця Г5 – Калькуляція виробничої собівартості виробу, грн.

      Стаття витрат

                                              Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  Сировина та матеріали

2  Покупні комплектуючі

    вироби та напівфабри-

    кати

3  Зворотні відходи

4  Основна заробітна

    плата

5  Додаткова заробітна

    плата

6  Відрахування на соц.

    Заходи

7  Витрати на утримання

    та експлуатацію облад

    нання

8  Загальновиробничі

    витрати

9  Інші виробничі      

    витрати

10 Виробнича собівар-

     тість  

414

168

7,6

177,4

87

96

64

31

17

?

412,35

172

5,1

177,3

88

98,25

66

29

18

?

412,3

173

5,4

178

89

97,3

67

28

19

?

409,35

171

5,3

177,15

88,2

98,1

68

29

19

?

421,8

170

5,7

176

86

95,5

66

30

16

?

409,35

172

5,5

176,85

87,5

97,3

67

28

17

?

434

168

7

176

87

93

65

29,5

16,5

?

439,05

167

7,35

175

86,4

92,2

64

31

16

?

426,35

168,15

7,5

177

88

97

65

30

17

?

411,5

169

8

178

88,5

98

66

29

18

?

438

169

6

175

87

92

65

30

17

?