Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 10

Розділи та статті
балансу

Варіант 0 ПМЛ

Варіант 1 ПМЛ

Варіант 2 АО "ХБФ"

Варіант 3 АО "ХБФ"

на

01.01.98

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

На

01.01.01

на

01.01.02

Актив

I розділ

Позаобігові активи

16740

19270

19270

19183

18402

11370,5

13499,3

15218

13499,3

15218

20629,5

ІІ розділ

Обігові активи

у т.ч.

2102

3063

3063

3225

2511

7866,5

8868,7

9659,96

8868,7

9659,96

20624,1

2.1 Запаси

у т.ч.

1891

2834

2834

3176

2267

5227,2

6262,1

6664,4

6262,1

6664,4

12609,2

-  виробничі запаси

845

1119

1119

1347

1184

4096

4880,4

5776,8

4880,4

5776,8

9768,1

-  готова продукція

865

1450

1450

1479

845

882

1146,4

624,4

1146,4

624,4

1737,3

2.2 Дебіторська
заборгованість

211

229

229

49

222

2498,5

2463,3

2929,2

2463,3

2929,2

7531,8

2.3 Грошові кошти та їх
еквіваленти

-

-

-

-

22

140,8

143,3

66,36

143,3

66,36

483,1

ІІІ розділ

Витрати майбутніх
періодів

1

2

2

7

12

-

-

-

-

-

9,4

Баланс

18842

22335

22335

22415

20925

19237

22368

24877,96

22368

24877,96

41263

Продовження таблиці Б.1

Розділи та статті
балансу

Варіант 4 ЗЕМВ – 1

Варіант 5 ЗЕМВ – 1

Варіант 6 АО "Ефект"

Варіант 7 АО "Ефект"

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.02

на

01.01.99

на

01.01.00

на

01.01.01

на

01.01.00

На

01.01.01

на

01.01.02

Актив

І розділ

Позаобігові активи

7831,3

8464,6

7110,7

8464,6

7110,7

7015,9

16656,5

15765

15514,1

15765

15514,1

13814,7

ІІ розділ

Обігові активи

у т.ч.

2569,2

2853,5

5630,2

2853,5

5630,2

4682,9

2307,3

2990

5133,6

2990

5133,6

6498,6

2.1 Запаси

у т.ч.

1849,3

2260,3

1973,5

2260,3

1973,5

2096,9

1595,4

2377

4250,9

2377

4250,9

5252,6

-  виробничі запаси

1480,1

1670,1

1366,9

1670,1

1366,9

1534,2

776,8

1754

2887,2

1754

2887,2

3115,8

-  готова продукція

195

311,6

323,5

311,6

323,5

204,3

390,7

282

1018,1

282

1018,1

1854,6

2.2 Дебіторська
заборгованість

713,6

559,4

3579,6

559,4

3579,6

2553,5

638,4

495

815,2

495

815,2

1041,1

2.3 Грошові кошти та їх
еквіваленти

6,3

33,8

77,1

33,8

77,1

32,5

73,5

118

67,5

118

67,5

204,9

ІІІ розділ

Витрати майбутніх
періодів

21,4

50,4

28,9

50,4

28,9

24,1

-

37

-

37

-

71

Баланс

10421,9

11368,5

12769,8

11368,5

12769,8

11722,9

18963,8

18792

20647,7

18792

20647,7

20384,3