Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 7

Слідуючий показник що розглядається , – запас фінансової міцності (ЗФМ). Він визначається в абсолютному та відносному виразі. Запас фінансової міцності в абсолютному виразі показує на скільки грошових одиниць можливо знизити фактичний виторг до рівня критичного. У відносному виразі показує на скільки відсотків можливо знизити виторг до рівня критичного. Це дуже важливий показник бо свідчить про стійкість фірми до можливих коливань цін та обсягів продаж у зв’язку зі зміною кон’юктури.

Запас фінансової міцності в абсолютному виразі визначається :

,                                   (5.4)

у відносному :

,                                  (5.5)

або, перетворюючи формулу (5.5), маємо:

,(5.6)

          Після розрахунку запасу фінансової міцності необхідно остаточно заповнити таблицю 5.1, зробивши відповідні висновки, порівнюючи фактичні значення показників із заплановими.

Для  прийняття оптимальних управлінських рішень можливо порівнювати критичні обсяги та запас фінансової  міцності фірми за різними варіантами плану, порівнювати запас фінансової  міцності (у відносному виразі) різних фірм.

Треба зазначити, що критичний обсяг, критичний виторг, запас фінансової міцності змінюється під впливом таких факторів, як собівартість продукції у частині змінних витрат, постійні витрати, ціна продукції, структура виробництва продукції та факторів  які впливають на ці перелічені складні фактори. Тому при зміні ціни, собівартості і т. д. буде змінюватися критичний обсяг і критичний виторг.

На останньому етапі необхідно виконати факторний аналіз показників, що характеризують фінансові результати, тобто прибутку та маржинального доходу.

Маржинальний доход залежить від виторгу та змінних витрат (5.2). Якщо виторг дорівнює обсягу товарного випуску, можна записати, що:

,                                             (5.7)

,                       (5.8)

У свою чергу зміна маржинального доходу під впливом зміни обсягу товарного випуску ():

,                                               (5.9)

Зміна маржинального доходу під впливом зміни витрат ():

,                                              (5.10)


                      Тиаблиця 5.1   Аналіз фінансових показників та критичних співвідношень

Найменування показника

Значення

Відхилення

За планом

Фактично

Абсолютне (+,-)

Відносне Тр, %

1  Фактичний виторг, тис. грн

2  Змінні витрати, тис. грн

3  Маржинальний доход, тис. грн

4  Постійні витрати, тис. грн

5  Прибуток, тис. грн

6  Критичний виторг, тис. грн

7  Запас фінансової міцності

     7.1   в абсолютному виразі

     7.2   у відсотках


На обсяг товарного випуску впливають ціни () та обсяг випуску у натуральному виразі (). Відповідні розрахунки були виконані у розділі 3(табл. 3.3)

,                                         (5.11)

На змінні витрати також впливає обсяг випуску у натуральному виразі () та змінна собівартість виробів (). Відповідні розрахунки виконані у розділі 4 (таблиця 4.2).

,                   (5.12)

Тоді виходячи з (5.8), (5.11), (5.12) можна записати:

,      (5.13)

або, оскільки        ;            ,     (5.13), (5.14)

                          ,              (5.15)

Прибуток від випуску (реалізації) продукції, виходячи з (5.3) можна розрахувати як:

,                                       (5.16)

Тоді розрахункові формули факторного аналізу:

,                                 (5.17)

,                                             (5.18)

,                                           (5.19)

Результати факторного аналізу маржинального доходу та прибутку необхідно оформити у вигляді таблиці 5.2

Таблиця 5.2 - Факторний аналіз прибутку, тис. грн