Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 9

Найменування

показника

Варіант 4
ЗЕМВ –1

Варіант 5
ЗЕМВ – 1

Варіант 6
АО "Ефект"

Варіант 7
АО "Ефект"

1999

2000

2000

2001

1999

2000

2000

2001

1 Обсяг товарної продукції, тис. грн

-  у діючих цінах

-  у порівняних цінах

7172,2

6273

6764

6679

6764

6679

7599,4

6950,2

7727,3

6342

10635,7

12397,4

10635,7

12397,4

15136,4

14371,1

2 Виручка від реалізації продукції, тис. грн

7054,6

7351

7351

7750,8

7744,8

10600,2

10600,2

14418,6

3 Витрати на випуск товарної продукції, тис. грн

5717

5530

5530

5957

6435

9252

9252

12460

4 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

4280

4345

4345

4743

5469

7658

7658

10342

5 Доход від реалізації продукції (валовий доход), тис. грн.

1474

1520

1520

1668

1309

1373

1373

2392

7 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

18937,3

20317

20317

19382,7

29348

27173,9

27173,9

25572,6

8 Середньооблікова чисельність ПВП, чол.

657

574

574

580

412

365

365

338

10 Фонд оплати праці ПВП, тис. грн

1043

1091

1091

1442,3

939,4

1053

1053

1058,8

11 Матеріальні витрати на випуск товарної продукції, тис. грн

3878

4219

4219

3999

4640

6652

6652

9870,9

Закінчення таблиці А.1

 

Найменування
показника

Варіант 8 Автрамат

Варіант 9 ООО ГТФ

Варіант 10 ООО ГТФ

 

1999

2000

1999

2000

2000

2001

1 Обсяг товарної продукції, тис. грн

-  у діючих цінах

-  у порівняних цінах

41104,6

35753,3

42361,8

30472

11275

15733

15233

16438

15233

16438

17352

16148

2 Виручка від реалізації продукції, тис. грн

41048,7

40842

12461

17278

17278

13237

3 Витрати на випуск товарної продукції, тис. грн

34604

37350

8824

12272

12272

13053

4 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

24161

24708

10325

12987

12987

7516

5 Доход від реалізації продукції (валовий доход), тис. грн.

6032

5545

1713

2875

2875

2639

7 Середньорічна вартість основних виробничих
фондів, тис. грн

79741,3

82616,6

28587

18806

18806

19303

8 Середньооблікова чисельність ПВП, чол.

1734

1621

571

580

580

573

10 Фонд оплати праці ПВП, тис. грн

5363

4570

1856,4

2160

2160

2292

11 Матеріальні витрати на випуск товарної
продукції, тис. грн

23305,6

23548,5

8318

7875

7875

8592

Додаток Б
Таблиця Б.1 – Аналітичний баланс підприємства