Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 9

Елемент і його описання

% зносу

Признаки фізичного зносу конструкції

Фундаменти

30

Осадові тріщини шириною розкриття до 20 мм. Сліди намокання, висоли. Локальне викрашування цегельної кладки.

Стіни і перегородки

30

Осадові тріщини шириною розкриття до 25 мм, відколи цегельної кладки. Сліди намокання на кутах будинку. Тріщини по перегородках.

Перекриття

30

Гнильне ушкодження дерев'яних балок перекриття, спостерігається деструктивна гнилизна в торцевих частинах балок. Локальні сліди намокання. Волосяні тріщини уздовж подовжньої арматури. Локальні сліди намокання.

Дах

40

Прогини елементів кроквяної системи, гнильне ушкодження деревини. Механічне ушкодження АЦВ - листів.

Підлога

35

Окремі вибої і волосяні тріщини. Стирання поверхні.

Прорізи

45

Відставання в місцях примикання до стін. Гнильне ушкодження дверних і віконних прорізів. Ушкодження щитового заповнення дверей. Місцями відсутнє дверне заповнення. Руйнування лакофарбового покриття.

Обробка

45

Волосяні тріщини в штукатурному шарі. Потемніння і забруднення фарбувального шару, матові плями і патьоки.

Внутрішні санітарно-технічні  і електротехнічні пристрої         

40

Руйнування електричної проводки в приміщеннях                  (тимчасові прокладки). Розущільнення в місцях стиків труб, сліди протікання, незадовільна робота   системи каналізації.

Інші роботи

30

Відставання від зовнішніх стін місцями гідроізоляційного шару.

Як аналог при визначенні питомих ваг конструктивних елементів у вартості будинку прийнятий житловий триповерховий шлакобетонний будинок, по Збірнику УПВС № 28, таблиця 19А, сторінка 25, графа "а".

Результати визначення питомого фізичного зносу конструктивних елементів приведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Результати визначення питомого фізичного зносу конструктивних елементів

Конструктивні елементи і види робіт

Питома вага, %

Фізичний знос, %

Питомий фізичний знос, %

Фундаменти

6

30

1,8

Стіни і перегородки

24

30

7,2

Перекриття

8

30

2,4

Дах

3

40

1,2

Підлога

7

35

2,5

Прорізи

13

45

5,9

Обробка

18

45

8,1

Внутрішні санітарно-технічні  і електротехнічні пристрої        

14

40

5,6

Інші роботи

7

30

2,1

ВСЬОГО

100

36,8

Середньозважений фізичний знос, визначений відповідно до Правил визначення фізичного зносу будинків, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству наказом №52 від 2 липня 1993 р., складає 37%.

Технічний стан будинку на момент оцінки задовільний.

Для визначення відбудовної вартості був застосований метод розрахунку по вартості одиничного показника.

В якості конструктивного аналогу прийнятий триповерховий житловий будинок по Збірнику УПВС № 28, таблиця 19, сторінка 25, графа "а" (будівельним об’ємом до 10 000 м3). Вартість одиничного показника (1м3) складає для другого кліматичного району 19,3 руб. у цінах 1969 року.

Таким чином, у цінах 1969 року відбудовна вартість об'єкта оцінки складає:

451*19,3 = 8704,3 руб.

Для перерахування кошторисних цін 1969 року в кошторисні ціни 1984 року використані рекомендації, викладені в Постанові ДержСтрою СРСР від 11.05.83 року.

З врахуванням галузевого коефіцієнта (для житлового будівництва - 1,19) і територіального коефіцієнта (для Харківської області - 1,03) коефіцієнт перерахування кошторисних цін 1969 року в кошторисні ціни 1984 року складе 1,225.