Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 13

Таблиця 4.5

Дата аукціону

Адреса об’єкта

Загальна площа, м2

Стартова ціна, $2

Ціна продажі, $2

10.11.95

вул.Золочевська 19

36,6

60,0

61,4

08.12.95

вул.Червоножовтнева

102,7

41,0

49,7

28.12.95

вул.Парижської Комуни 26

36,0

10,8

37,4

31.01.96

вул.Плехановська 3

50+50

34,2

231,0

15.03.96

вул.Єрмаковська 37а

166,0

15,8

23,2

26.04.96

вул.Героїв Сталінграда 146б

91,2

15,0

253,0

21.02.97

вул.Крюковська 4в

80,5

2,5

27,0

21.02.97

вул.Озерна 5

152,8

10,0

11,0

21.02.97

вул.Шевченко 63

82,5

6,0

23,7

Результати аналізу наступні:

- для простоти аналіз ґрунтувався на тім допущенні, що дані, приведені в
 зазначеній вибірці, розподілені нормально;

- середнє арифметичне, розраховане по зазначеній вибірці, складає 79,7US$/м2;

 - стандартне відхилення, розраховане як

,

= складає 88,05 US$/м2;

де xi– ціна продажу по кожному варіанту;

-  довірливий інтервал середнього арифметичного, розрахований для заданої
 надійності оцінки 0,5 як

складає ± 19,80 US$/м2.

Тут xi - значення вартості 1 м2 кожного з об'єктів, проданих на аукціоні, n = 9 - кількість об'єктів у вибірці, t - аргумент статистичної функції Лапласа Ф(t), для надійності оцінки 0,5 складає близько 0,48.

Таким чином, діапазоном, у який з 50-процентною ймовірністю попадає вартість 1 м2 аналогічних магазинів за даними приватизаційних аукціонів за 1995 - 1997 року, є діапазон від 59,9 US$ до 99,5 US$. Відповідно, якщо опиратися на ці значення, вартість об'єкта оцінки в цілому з 50-процентною ймовірністю повинна знаходитися в межах від

59,9 * 87,9 * 2,056 = 10 830 гривень до                                                                                                                       79,7±19,80

99,5 * 87,9 * 2,056 = 17 980 гривень.

Тема 5. Фінансова діагностика

В завданні 5 необхідно проаналізувати фінансовий стан залізниці, а саме:

-  наявність, структуру та ефективність використання господарських засобів підприємства в цілому;

-  наявність, стан і використання необоротних активів підприємства (залізниці);

-  наявність, структуру т використання оборотних засобів;

-  стан розрахунків по дебіторській та кредиторській заборгованості;

-  наявність, структуру і динаміку власних та позикових джерел формування засобів;

-  фінансову стійкість залізниці;

-  платоспроможність і ліквідність підприємства;

-  фінансові результати роботи підприємства;

-  резерви прискорення оборотності оборотних засобів.

Вихідними даними для розрахунків служать дані статей балансу та “ Звіту про фінансові результати”, які беруться з підприємства, де працює слухач ІППК, бажано за останні 2 роки.

5.1 Оцінка господарчих засобів підприємства

Загальна оцінка господарчих засобів підприємства передбачає розглядання таких питань:

-  наявність господарчих засобів підприємства та їх змінення протягом аналізованого періоду;

-  склад господарчих засобів та зміну їх абсолютної величини, та структури протягом аналізованого періоду;

-  ступінь раціональності використання господарчих засобів підприємства протягом аналізованому періоду;

-  виробничий потенціал підприємства.

Для характеристики динаміки, структури та показників використання господарчих засобів підприємства складається табл. 5.1. Ефективність використання господарчих засобів підприємства в цілому оцінюється коефіцієнтом ефективності використання засобів, який розраховується як відношення суми балансового прибутку до загальної суми господарчих засобів підприємства.