Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 4

Тема 3.Оцінка конкурентоспроможності  підприємства

Методика бальної оцінки конкурентоспроможності  підприємства

Бальна оцінка конкурентоспроможності полягає у складанні відповідних таблиць (див. табл. 3.1), оцінці показників та їх порівнянні із підприємствами-конкурентами.

Таблиця 3.1 – Ьальна оцінка конкурентоспроможності підприємства

Чинники

конкурентоспроможності

Значення чинників

(оцінюються балами від 0 до 5)

власне

підприємство

конкурент А

конкурент В

І. Продукт

якість

технічні параметри

стиль

II. Ціна

розмір прейскурантної ціни

розмір знижок

III. Канали розподілу

кваліфікація торговельних представ-   ників

раціональність структури каналів

розвиток складських площ

IV. Система комунікацій

розвиток реклами

стимулювання споживача

презентації товарів

Загальна кількість балів

Таблиця 3.2 –Аналіз конкурентної позиції підприємства

Показники

Вага

Рейтинг

Цінність

Доля ринку

0,1

4,0

0,4

Зростання долі ринку

0,15

2,0

0,3

Якість продукту

0,1

4,0

0,4

Репутація торговельної марки

0,1

5,0

0,5

Канали розподілу

0,05

4,0

0,2

Ефективність просування

0,05

3,0

0,15

Виробничі потужності

0,05

3,0

0,15

Ефективність виробництва

0,05

2,0

0,1

Вартість товару

0,15

3,0

0,45

Матеріально-технічне забезпечення

0,05

5,0

0,25

Менеджмент

0,05

4,0

0,2

Завдання 3.1

Виконати узагальнюючу оцінку конкурентоспроможності підприємств однієї галузі за даними таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Вихідні дані