Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 3

Однак, необхідно враховувати, що різні показники неоднаково впливають на ефективність виробництва. Тому у більш детальних розрахунках (не у даній контрольній роботі) перш ніж визначити , необхідно знайти  значимість кожного з показників у даній сукупності. Для цього всі показники оцінюють за допомогою коефіцієнтів порівняльної значимості k. Вибір коефіцієнтів порівняльної значимості залежить від ролі показників в існуючій системі показників і можуть бути будь-якими цілими числами.

Завдання 2.1

Визначити рейтинг підприємств галузі методом відстаней за даними таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 -  Вихідні дані

Підприємство

Темпи приросту, %

Витрати

на 1 грн.

товарної

продукції

Продук-

тивності

праці

Матеріало-

містності

продукції

Фондовід-

дачі

Періоду

обертання

поточних

активів

1

2

3

4

5

6

1

-0,85

16,7

1,75

14,7

-22,5

2

-1,67

8,7

1,80

14,4

-13,4

3

+0,58

9,9

0,95

8,5

-4,4

4

+2,14

10,3

0,80

8,7

+14,4

Продовження табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

5

+2,63

3,2

0,65

15,8

-4,1

6

-0,94

11,4

0,42

9,2

-19,0

7

+1,62

2,4

0,34

8,4

-20,1

8

+1,08

4,8

0,56

7,3

-15,4

9

+1,52

6,2

0,72

6,5

-16,4

10

-0,62

7,4

0,94

10,4

-17,8

11

-0,21

8,8

1,24

11,4

-5,4

12

+0,20

10,2

0,94

12,6

-6,8

13

+0,40

11,8

1,36

12,8

-4,8

14

+0,50

14,6

0,21

12,9

-10,6

15

+1,62

15,8

0,32

13,6

-5,8

16

+2,10

16,7

0,49

13,2

-8,8

17

+2,25

2,5

0,56

7,6

-9,4

18

-0,62

3,4

0,39

7,8

-5,6

19

-0,72

7,6

0,64

8,4

-20,1

20

+1,20

6,4

0,71

8,5

-11,2

21

+0,42

8,2

0,32

9,8

+10,8

22

+2,10

10,6

0,21

11,6

-10,4

23

+1,72

8,4

0,25

12,8

-21,6

24

+1,42

3,5

0,64

11,9

-18,6

25

+1,02

5,2

0,72

12,8

-16,8

26

+0,92

3,4

0,21

13,7

-17,9

27

+1,21

3,8

0,12

7,1

-19,1

28

+1,11

4,6

0,42

6,4

+12,8

29

-1,82

6,2

0,52

12,2

+6,4

30

+2,92

7,6

0,68

12,8

-10,8

31

+2,20

9,0

0,72

12,4

-8,6

32

+1,92

8,2

1,94

11,4

-5,4

33

+1,54

5,1

0,32

10,9

-6,1

34

+1,83

2,1

0,36

10,6

-7,8

35

+1,24

1,1

0,40

9,4

-14,1

36

+1,15

1,4

0,68

9,8

-15,2

37

+1,15

1,4

0,68

12,8

-10,2

38

+1,15

1,4

0,68

9,8

-2,2

39

-1,10

1,8

0,98

9,2

-15,2

40

-1,82

6,2

0,52

12,7

+6,9