Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 6

Органи влади в країнах з розвинутою ринковою економікою вирішують ряд взаємозалежних задач по регулюванню підприємницької діяльності. Як показує аналіз досвіду США, країн ЄС особливе значення надається державній підтримці розвитку малого бізнесу - скрізь  здійснюються визначені заходи по створенню для малого бізнесу необхідних правових, економічних, інституційних, організаційних і технологічних умов діяльності, що сприяють саморозвитку малого бізнесу, допомагають йому ввійти в ринок, знайти джерела фінансування, партнерів, збутові ланцюжки, знизити системні ризики і т.п. [80-82].

Тому слід дослідити механізм підтримки малого бізнесу у США, ЄС та Російській Федерації.

У США безперервно проводиться активна державна політика регулювання і стимулювання підприємництва. У 2003 р. була прийнята нова президентська програма підтримки малого бізнесу, покликана додати додатковий імпульс розвиткові цього важливого сегмента економіки.

Політика підтримки малих підприємств проводиться могутнім федеральним міністерством - адміністрацією з питань розвитку малого бізнесу (Small Busіness Admіnіstratіon) (АМБ), створеною ще в 1953 році.

Значну увагу слід приділити Урядовій програмі партнерства типу "ментор - протеже" між великим і малим бізнесом (Governmentwіde Mentor - Protege Program Act of 2001) (скорочено МРР). У самому загальному виді ціль цієї унікальної програми - організація надання всілякої допомоги великими (ментори) компаніями малому бізнесу (протеже) з метою розширення його участі у виконанні федеральних контрактів, а також сприяння закріпленню на тривалий період формующихся при цьому партнерських зв'язків [16].

Держфінансування проектів на рівні штатів і місцевого самоврядування, реалізуються через залучення саме малого бізнесу, з яких мінімум 75% повинні бути місцевими [16, 87, 88].

У ЄС, Комісією Європейських Співтовариств (КЄС) реалізується всебічна державна підтримка малого бізнесу. Сьогодні багато напрямків політики по відношенню до малого бізнесу знаходяться у компетенції держав ЄС, КЄС відіграє важливу роль у розвитку відносин цих країн через використання національних законодавств і відкритих методів координації, а також за посередництвом структурних фондів. Статут малих підприємств є основою політики КЄС і держав ЄС з 2000 року, на його основі впроваджуються Інтегрована програма ЄС по підтримці підприємництв та довгострокові програми країн і регіонів [90].

Статут ЄС відображає Лісабонську стратегію по створенню до 2010 року найбільш конкурентноздатної економіки у світі. Основними напрямками у Статуті, що мають для малого бізнесу найбільш важливе значення, є: розвиток підприємництва через утворення, найбільш швидке та дешеве створення підприємств, поліпшення законодавчого регулювання, доступність професійних навичок, поліпшення доступу on-line, єдиний ринок, податки і фінансові питання, посилення технологічної потужності  малих підприємств, успішне використання моделей електронної комерції і висококласної підтримки бізнесу, розробка більш ефективного сильного представництва інтересів малого бізнесу на національному рівні [90].

Державна політика у Німеччині здійснюється в рамках структурних реформ "Порядок денний 2010", спрямованих на прискорений вихід німецької економіки із застою й на посилення сектору малого бізнесу, підвищення його конкурентноздатності й забезпечення його подальшого росту. Пріоритетними напрямками підтримки являються інноваційна діяльність, освоєння високих технологій, навчання й підвищення кваліфікації, розвиток експортних можливостей, створення нових підприємств і стимулювання самозайнятості [83].

Фінансова підтримка реалізується в рівних долях на федеральному й земельному рівнях, переважно - у вигляді гарантій і поручительств спеціальних державних фінансових інститутів сприяння малому бізнесу. На ці ж цілі направляються значні ресурси ЄС і притягуються приватні інвестиції [83].