Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 10

Задача вибору кращого варіанту комплексу підпрограм, що є багатокритеріальним, не може бути цілком формалізована. У зв'язку з цим остаточне рішення про добір підпрограм і їхнього включення в програму повинне прийматися на основі загального погодженого рішення розробників. Важливо відзначити, що у Методичних рекомендаціях відсутній спеціальний розділ "Розрахунок ефективності програми". А у деяких програмах, наприклад, програма Чернівецької області [66], є такий розділ, як «Показники продукту Регіональної програми  розвитку малого підприємництва  у     Чернівецькій      області     на    2007-2008 роки», де у якості показників ефективності програми виступають показники росту кількості МП, росту кількості зайнятих на малих підприємствах, росту кількості підтриманих в рамках програми бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва, кількість та обсяги розміщених державних замовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності. А у якості показників якості програми виступають такі:збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва, збільшення питомої ваги малого підприємництва до загальної реалізації по області, збільшення питомої вага надходжень від СМП до всіх рівнів бюджетів. Хоча, згідно з матодикою аналізу державних програм визначення показників ефективності програми є заключним етапом її оцінки. Залежно від загальних цілей програми й інтересів учасників може бути проведений розрахунок конкретних показників ефективності: народногосподарської (що доводить доцільність реалізації даної програми для народного господарства регіону), інтегральної (враховуюча сукупність наслідків проведення програми за весь період часу), комерційної (відображающей величину чистого прибутку організацій, що фінансують регіональні програми). Узагальнюючим показником ефективності програми є показник, що розраховується як перевищення сукупності результатів, отриманих від реалізації програми над сукупними витратами протягом  усього терміну її реалізації.

Розділ Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва «Фінансове забезпечення Програми» містить загальне визначення джерел фінансування та не вказані обсяги кожного джерела [2]

  Щорічні обсяги фінансування програми зазначаються лише у видатковій частині бюджету України де не конкретизуються заходи, що повинні фінансуватися за рахунок держбюджету. Шостий розділ «Реалізація програми та очікувані результати» містить лише якісні показники, яких передбачається досягти в результаті виконання Національної програми. Не проведено розрахунків кількісних показників результату впровадження програми, не подано обґрунтування результатів дії національної програми та не розрахована ефективність самої програми.

Для подальшого виконання Національної програми передбачено щорічну розробку плану заходів по виконанню програми та порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми [3, 4].

Спостерігаються наступні порушення: не має аналізу дії попередніх заходів, обґрунтування нових заходів, або аналогічних попереднім, не вказані джерела та обсяги фінансування (хоча в порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми [2] говориться, що «Видатки здійснюються згідно з планом заходів з виконання у 2007  році  Національної   програми   сприяння   розвитку   малого підприємництва  в  Україні,  затвердженим  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 28»),  не вказані строки виконання, очікувані результати подані тільки якісні та не має оцінки ефективності заходів та їх фінансування, деякі заходи плану повторюються із року в рік.

Майже всі очікувані кінцеві результати "Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки " [58] дослівно повторюють те, що було зазначено в програмі на 2005-2006 [57] та на 2003-2004 роки [56]:  частково кількісні показники та повністю якісні. Так намічене довести число елементів інфраструктури, наприклад, бізнес-інкубаторів – 5, технопарків – 1 в програмі 2007-2008 [58],  хоча в програмі на 2005-2006 [57] та на 2003-2004 [56] роки було зазначено бізнес-інкубаторів – 7, технопарків – 1. Аналізу причин невиконання мети попередніх програм також не приведено.