Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 8

Законодавчо визначено, що фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки малого бізнесу здійснюють відповідно до своєї компетенції державні установи підтримки малого бізнесу  - український, регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва (ФПП). З метою сприяння реалізації цієї політики та створення відповідних умов для розвитку малого бізнесу був створений Український фонд підтримки підприємництва (УФПП). 
УФПП – це структура, яка повинна здійснювати за державні кошти пільгову фінансову підтримку підприємництва згідно з затвердженими Урядом програмами [111].
Діяльність УФПП у сфері фінансової підтримки суб’єктів малого бізнесу стосується таких напрямків: 
-  фінансове забезпечення реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого бізнесу в Україні; 
-  фінансова підтримка окремих програм і проектів вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі через уповноважений банк; 
-  моніторинг виконання програм і проектів, аналіз ефективності використання інвестованих коштів;
-  впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу; 
-  сприяння розвитку небанківського фінансово-кредитного сектора [111]. 

За час існування УФПП концептуальні підходи до вирішення спектра проблем державної підтримки малого бізнесу зазнали суттєвих перетворень. Змінилася роль УФПП. Фонд відмовляється від безповоротної допомоги і прямих кредитів, впровадивши замість цього систему кредитування через комерційні банки по низьких процентних ставках.

Домінуючу роль у кредитуванні малого бізнесу в Україні відіграють Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, Німецький банк реконструкції (KfW). За рахунок кредитних ліній міжнародних фінансових організацій суб’єктам малого бізнесу протягом 2007 року надано кредитів на суму 7,6 млрд.грн, 11,5 млн. дол. США, 2,4 млн. ЄВРО. У 2006 - 7,9 млрд. грн, 13,2 млн. дол. США та 1,6 млн. ЄВРО [60].  Ці організації співпрацюють з вітчизняними банками в рамках програм по кредитуванню малого і середнього бізнесу.

В рамках цих програм українські банки застосовують проектне фінансування, яке передбачає участь банку у фінансуванні проектів, що мають інвестиційний характер.

Останнім часом намітилась стійка тенденція щодо збільшення кількості регіонів, що фінансують регіональні програми з місцевих бюджетів. У 2007 році вперше така практика поширилась на всі регіони України. За інформацією з регіонів спостерігається також тенденція щодо поступового зростання обсягів фінансування регіональних програм. Так, загальна сума видатків обласних бюджетів, витрачених на виконання заходів регіональних програм впродовж терміну дії трьох останніх програм, значно зросла: 3,51 млн.грн – 2001 р.; 8,1 млн.грн – 2002 р.; 28,44 млн.грн – 2003 р.; 45,25 млн.грн – 2004 р.; 53,96 млн.грн – 2005 р.; 57,61 млн.грн – 2006 р.; 47,64 млн.грн. у 2007 році. Як і раніше, левова частка в загальній сумі цих видатків належить столиці [60]. 

Перспективними, але поки що малоосвоєними інструментом фінансування малого бізнесу, є лізинг та венчурне фінансування. Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду на те, що національна економіка характеризується високим ступенем зносу основних засобів та ускладненим доступом до джерел фінансування малих підприємств. Розвиток венчурного сектору особливо актуальний тим, що головними сферами використання вен­чурного капіталу є високі і нові технології, які сприятимуть зростанню зайнятості населення і рівня життя.

2.3.  Недоліки програм підтримки малого бізнесу в Україні

!!!начало переделать

До дійсного часу вже досить проблемне питання про методики розробки різних програм. Разом з тим не вирішеною залишається проблема створення методики аналізу програм підтримки і її використання для аналізу всієї сукупності державних і регіональних програм.