Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 7

Реалізацію більшості мір підтримки Федеральний закон "Про держпідтримку" уповноважує фондам підтримки підприємництва, а також спеціально створюваним організаціям інфраструктури підтримки [17]. Суб'єкти Російської Федерації і муніципалітети для реалізації своїх повноважень в області підтримки малого бізнесу також засновують фонди підтримки підприємництва.

Федеральний закон "Про державну підтримку малого підприємництва" встановив пріорітетні напрямки, по яких може здійснюватися державна підтримка [17]. Разом з тим тільки три з них є напрямками "прямої" дії, тоді як інші є відсильними до інших законів і підзаконних нормативних правових актів, повинні бути реалізовані безпосередньо органами влади, фондами підтримки підприємництва або іншими організаціями інфраструктури підтримки малого бізнесу, порядок реалізації цих напрямків, обсяги та джерела фінансування у законодавстві не прописані [94, с. 21-25].

Урядом Російської Федерації щорічно розробляється і представляється на розгляд Федеральним Зборам РФ проект Федеральної програми державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації, а у федеральному бюджеті щорічно передбачається виділення асигнувань на її реалізацію [94, с. 25-27].

Завдання Програми полягають у створенні правового, податкового й адміністративного середовища, що сприяє активізації підприємницької діяльності, створенню нових робочих місць і підвищенню добробуту залучених у підприємництво широких верств населення [95].

Реалізацію більшості мір підтримки в Росії виконують фонди підтримки підприємництва та спеціально створені організації інфраструктури підтримки. Для проведення державної підтримки сектора малого бізнесу у квітні 1993 р. був створений  Фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції. Фонд працював під егідою Держкомітету Російської Федерації по антимонопольній політиці [94].

У грудні 1995 р. цей Фонд був перетворений у  Федеральний фонд  підтримки  малого  бізнесу, що працював  разом з Державним комітетом Російської Федерації по підтримці і розвитку  малого бізнесу (створений у липні 1995 року).

У 2005 р. на підтримку малого бізнесу з федерального бюджету виділено 1,5 млн. рублів. У 2006 році МЕРТ мав намір збільшити сумму фінансування до 3 млн. рублів. Для Росії це незначні суми. Сектору малого біхнесу за розрахунками фахівців потрібні кредитні ресурси в обсязі як мінімум у 500 млн. рублів [94].

   Ніяких істотних податкових пільг у Росії малий бізнес також не має. Основні напрямки підтримки малого бізнесу, визначені в Законі "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації" [97].

Дослідження досвіду підтримки країн світу (США, ЄС, РФ) переконливо показує, що розвиток малого бізнесу можливо лише при наявності політичної волі держави сформувати необхідні для цього соціальні, економічні, правові, політичні й інші умови. Рішення цього завдання неможливо без створення на державному, регіональному й місцевому рівнях спеціалізованої, цілісної інфраструктури підтримки й розвитку малого бізнесу й виділення адекватних цьому завданню фінансових, організаційних й інших ресурсів.

2.2.  Програми державної підтримки малого бізнесу в Україні

Законодавство є правовою базою впровадження державної політики підтримки малого бізнесу. Прийняття у 1991 році Закону України “Про підприємництво” [99] та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам дало початок формуванню державної політики підтримки малого бізнесу в Україні.

Із прийняттям Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” [103]  почався новий етап розвитку підприємництва в Україні, що характеризується підтримкою і сприянням розвитку самоврядності малого бізнесу. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” визначає насамперед макроекономічні завдання цієї політики.