Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 3

Показник

США

Кана-да

Японія

Німеч-чина

Франція

Італія

Велико-брітанія

Індія

Частка малого бізнесу у ВВП країни, %

52

43

51,6

57

49,8

55

52

6,9

Частка малого бізнесу в загальній зайнятості, %

50,1

47

69,5

69,3

56,6

71

55,5

4,5

Частка малого бізнесу в загальній кількості підприємств, %

97,6

99,8

99,2

99,3

97,6

99,2

99,1

97,6

Обсяг щорічної фінансової підтримки малого бізнесу, млрд. дол. США

на інфраструктуру підтримки

0,8

0,45

1,64

1,8

1,5

5,05

1,37

0,35

кредити

21,6

22,8

39,9+2480(приватні кредити)

61,9

9,2

15,2

6,3

н/д

гарантії

1,67

3,36

н/д

н/д

4,7

н/д

6,3

0,53

Інфраструктура послуг для малого бізнесу, од.

кредитно-фінансові

діє загальнонаціональна розгалужена мережа банків, фондів, інвестиційних та страхових  компанії

центри розвитку малого бізнесу

1100

521

313

374

600

1200

450

487

Інформаційні центри

1100

13

33

34

50

45

47

бізнес-інкубатори та технопарки

330

186

11

182

216

26

471

96

центри підтримки експорту

20

15

мережа

мережа

26

123

60

мережа

соціальні центри

118

41

186

90

41

н/д

98

н/д

суспільна підтримка

лобіювання інтересів малого бізнесу різними суспільними, підприємницькими та професійними об’єднаннями на всіх рівнях законодавчої та виконавчої влади

Основні показники вкладу підприємств малого, середнього та великого Основні показники вкладу підприємств малого, середнього та великого бізнесу в зайнятість населення ЄС наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Кількість підприємств та їх вклад в зайнятість населення

країн ЄС [211; 242]

Вид підприємств

Кількість підприємств

Чисельність працюючих

одиниць

частка, %

тис. чол.

частка, %

Мікропідприємства (0–9 робітників)

19040

93,11

41750

34,29

Малі підприємства (10–49 робітників)

1200

5,87

23080

18,96

Середні підприємства

(50–249 робітників)

170

0,82

15960

13,11

Великі підприємства

40

0,20

40960

33,64

Усього за всіма підприємствами

20 450

100

121750

100

Таким чином, підвищення ролі підприємств малого бізнесу в економіці ЄС, США, Японії й інших розвинених країнах – не випадковість, а необхідна закономірність, викликана самим ходом історії і потребами, що виникали в процесі розвитку продуктивних сил і технологій.