Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 5

Програма регіону

Показники

Кількість малих підпри-    ємств, од.

Кількість малих підпри-   ємств на 10 тис. чол. населення, од.

Зайнятість на малих підпри-   ємствах, тис. чол.

Питома вага малого бізнесу у виробництві товарів (робіт, послуг) регіону, %

Програма розвитку малого підприємництва на 2001-2002 р.р.

Факт на 2000р.

13392

45

111,3

11,4

План на 2001-2002 рр.

16000

55

+32,0

16,0

Факт на 2002 р.

16119

56

134,5

9,7

Відхилення планове

+2605

+10

+32,0

+4,6

Відхилення фактичне

+2727

+11

+23,2

-1,7

Програма розвитку малого підприємництва на 2003-2004 р.р.

Факт на 2002р.

16119

56

134,5

9,7

План на 2003-2004 рр.

17800

61

+36,4

12,8

Факт на 2004 р.

18124

63

133,0

6,3

Відхилення планове

+1681

+5

+36,4

+3,1

Відхилення фактичне

+2005

+7

-1,5

-3,4

Програма розвитку малого підприємництва на 2005-2006 р.р.

Факт на 2004р.

18124

63

133,0

6,3

План на 2005-2006 рр.

19500

67

+40,0

12,0

Факт на 2006 р.

19369

69

118,9

6,0

Відхилення планове

+1376

+4

+40,0

+5,7

Відхилення фактичне

+1245

+6

-14,1

-0,3

Потребує уваги Програма на 2001-2002 роки, у якій фактичне значення показника питома вага малого підприємництва у виробництві товарів (робіт, послуг) регіону зазначене як 14% [69]  (за даними Державного комітету статистики він дорівнює 11,4 [31]), планове становить 16% [69] (фактично цей показник на 2002 р дорівнює 9,7% [31]), вже у Програмі на 2003-2004 роки фактичне значення показника – 10,3, планове становить 12,8% [71]  (фактично цей показник на 2004 р дорівнює 6,3% [32]), а у програмі на 2005-2006 роки фактичне значення показника питома вага малого підприємництва у виробництві товарів (робіт, послуг) регіону зазначене як 10,9%, планове – 12,0% [75]. Аналізу не виконання планових результатів по такому показнику програми не містять.

Таким чином, ще однією з причин проблем розвитку малого підприємництва та негативної тенденції показників стану малого підприємництва є недосконалість політики підтримки малого підприємництва, що проявляється у цільових програмах підтримки малого підприємництва, основного механізму державної політики у сфері малого підприємництва, що не оказують позитивного впливу на стан розвитку малого бізнесу та носять декларативний характер.

Таким чином, проблеми розвитку малого бізнесу, носять різноманітний та системний характер, їх багато в регуляторній сфері, фінансовій системі, ринкових взаємовідносинах, науковій сфері. Відтак, дієздатна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні потребує застосування комплексу взаємопов’язаних заходів. Враховуючи всі аспекти проблем малого бізнесу та їх специфіку розвитку потрібно розробити комплексний механізм підтримки малого бізнесу, що має проявитися в програмно-цільовому підході до розвитку малого підприємництва в Україні.

II

2.1. Програми підтримки розвитку малого бізнесу в провідних країнах світу