Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 9

Тому метою дослідження є використання методів аналізу державних і регіональних програм підтримки підприємництва для дослідження програм розвитку малого підприємництва України, їхня апробація на доступному масиві програм для оцінки погодженості елементів програм і їхньої дієвості, а також використання цих методів і отриманих результатів для подальшої розробки методики оцінки якості регіональних програм та вдосконалення програмного підходу державної політики підтримки малого підприємництва.

Відповідно методичним рекомендаціям [96] розроблено алгоритм порівняльного аналізу програм підтримки малого бізнесу.

ВСТАВИТЬ АЛГОРИТМ

При проведенні змістовного аналізу програми акцент робиться на логічну несуперечність і погодженість окремих частин і елементів програми - аж до окремих термінів і показників.

Недоліками деяких програм є невизначеність чітких завдань у таких програмах, розходження постановок завдань у характеристиці та тексті програми.

Для більшої наглядності першочергових проблем малого бізнесу розглянемо таблицю  2.1.

Таблиця 2.1

Ранжирування першочергових проблем і відповідність їм завдань                            у програмах державної підтримки розвитку малого бізнесу

Характеристики першочергових проблем

Місце

проблем

Місце завдань

Відсутність реальних і дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки та доступу до бюджетних коштів

1

1

Збільшення адміністративних бар'єрів    

2

17

Нестабільність та недосконалість податкового законодавства

3

-

Відсутність оперативної та повноцінної інформації

4

14

Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого бізнесу

5

9

Суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів малого бізнесу

6

5

Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців, які починають

7

3

Надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання

8

12

Відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності

9

7

Так, на першому місці в обох таблицях ми бачимо проблеми і задачі, пов’язані з недосконалістю фінансово-кредитного механізму.

Адміністративні бар'єри в проблемах йдуть на другому місці, а в задачах - на сімнадцятому. Проблеми, пов'язані з недосконалістю податкового законодавства в загальному списку стояли на третьому місці, суперечливістю нормативної бази - на сьомому, а в задачах у загальному формулюванні пов’язані із організацією нормативно-правового забезпечення -  на п’ятому місці. Проблеми пов’язані із відсутністю повноцінної інформації (четверте місце) та недосконалістю інфраструктури підтримки малого підприємництва (п’яте місце) в задачах стоять на чотирнадцятому та дев’ятому  місті відповідно. Проблема відсутності чіткої політики підтримки малого підприємництва (шосте місце) в задачах стоїть на тридцятому місці. Проблема із недостатністю професійних знань та підготовки кадрів стоїть у списку на восьмому місці, у завданнях - на третьому.