Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 11

У підсумку серед усіх розглянутих вище програм і їхніх показників в жодної програмі немає дійсного показника ефективності, застосованого до бюджету: наприклад, 2 грн. на 1 гривню, вкладену в програму. У деяких програмах лише зазначено, що «ефективність реалізації Програми визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, а також анкетування, соціологічних досліджень, використання даних громадських об’єднань підприємців».

ІІІ Теорія та практика визначення ефективності фінансування програм підтримки розвитку малого бізнесу

3.1. Проблеми фінансування програм підтримки розвитку малого бізнесу

Тут плохо!!! Никакого целевого похода тут не нужно, нужно писать о финансировании и проблемах!!!

Отже сучасна державна політика підпритмки малого бізнесу, заснована на програмному підході не дає очікуваних результатів, про це свідчать наступні висновки, що випливають із звіту про виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  [68]:

- в третині регіонів України Програми розвитку малого підприємництва були затверджені не своєчасно, що скорочує час на реалізаціє їх заходів;

- фінансування Програм підтримки відбувається за рахунок місцевих бюджетів, кількість регіонів, що фінансують регіональні програми з місцевих бюджетів зросла (з 15 регіонів у 2001 році до 25 регіонів у 2004 та до 27 регіонів у 2007 році [68];

- обсяги фактичного фінансування поступово зростають (3,51 млн. грн. у 2001 році, 8,1 млн. грн. – 2002 рік, 28,44 млн. грн. – 2003 рік, 45,25 млн. грн. – 2004, 53,96 млн. грн. – 2005, 57,61 млн. грн. – 2006 рік), проте в 2007 році бюджетне фінансування заходів програм в порівнянні з 2006 роком біло зменшено на 10 млн. грн. і становило 47,64 млн. грн., та суми фінансування досить незначні, так у відношенні до кількості малих підприємств регіонів суми фінансування коливаються від 655,21 грн. в м. Києва до 14,76 грн. в Закарпатській області та 3,54 грн. в Київській області [68];

- спостерігається нестабільне та нерівномірне фінансування програм;

- з 15 регіонів виявлено 61 регуляторний акт, прийнятий органами виконавчої влади без погодження з представництвами державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва [68];

- реально працюючих мереж дозвільних центрів склало 20% від вказаних у звітах місцевих органів влади [68];

- кількість регіонів, що проводили часткове відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами малого бізнесу зросла з 9 до 16. Найбільше компенсацій отримали підприємства м. Києва – 35,59 млн.грн, АР Крим – 1,2 млн. грн., Вінницької області – 700 тис. грн, що в порівнянні із загальними сумами виданих кредитів (16,3 млрд. грн, 11,5 млн. долл. США та 2,4 млн. Євро) досить незначні суми [68];

- нерозвиненість мережі небанківського кредитування, так сума кредитів, наданих суб’єктам малого бізнесу кредитними спілками становить лише 1,1 % від загальних обсягів кредитування підприємництва [68];

- лише 4 області в рамках регіональних програм підтримали 12 інноваційних проекти на суму 870,3 млн. грн, частка інноваційних проектів в загальній кількості бізнес-проектів становить 0,2% [68];

- частка установ інфраструктури підтримки малого бізнесу, створених за участю місцевих органів влади становить лише 4,6 % від загальної їх кількості та інше [68].

Диференціації в регіональному розрізі щодо фінансового забезпечення програм, незначні суми фінансування, що носять несистемний нестабільних характер, надмірне та неефективне регулювання господарської діяльності, нерозвиненість інфраструктури підтримки малого бізнесу, не відповідність змісту програм реальним потребам підприємництва та законодавчим актам, їх не своєчасне затвердження, тощо приводять до неефективності державної політики підтримки малого бізнесу на основі програмного підходу.

В останні часи  розробка та реалізація цільових комплексних програм стала дійовим способом вирішення гострих проблем, що потребують концентрації ресурсів, зусиль, цільової орієнтації використаних ресурсів, погодженості дій.