Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 5

Найбільші і найменші діаметри (м) часта (формених елементів) в крові : великої рогатої худоби (1,76...52,92) 10-6 ; із жилки (0,8...29,91) 10-6 . при розрахунку спарування крові приймають d4 = 2 ∙ 10-6 м , бульйонів d4 = (0,8...1,0) 10-6 м .

Якщо відома характеристика оператора , то залежно від його продуктивності Мо , визначають найменший розмір часток , які можуть бути виділені в нинішніх умовах .

                                      27 Мо ήж

                               d4 min = —————————                   

                                          πztg£ ∆р ( R3б – R3м)

Вивчаючи механічний обробіток кишок студент повинен знати , що їх проводять на вальцевих , пластинчатих , щіткових і барабанних машинах . Віджим використовують в основному при обробці найбільш цінних частин кишечного комплекту , направленого на виробництво ковбасної оболонки , струн ,  кетгуту , парфумерної лайки , технічної кишечної сшивки .

Вивчаючи матеріал даної теми необхідно добре засвоїти обладнання для обробітку кишок , комплектацію ліній по обробітку кишок і основні розрахунки для механічного обробітку кишок .

При розрахунку продуктивності кишечних машин (шт/с) використовують формулу

                                                  Vк Z φ

                                       М = ————

                                                   Х L

 Де  Vк – швидкість руху кишки через машину , м/с ;

 z – число одночасно оброблених кишок

φ – коефіцієнт загрузки

х – кратність пропускання кишок через машину ;

L – довжина кишок , м .

При обробці кишок , складених вдвоє , вводиться величина L/2 . Довжина валка (м) або іншого робочого органу при заданій продуктивності і пропусканні неважких кишок .

                                            πd

                                  Lв = —— Z + С + С1

                                             2

де d – діаметр кишки , м ; С – зазори на валках ніж кишками , м ;

     С1 – ширина канавки для падаючого конвеєра , м .

Запитання до самоперевірки

1.  Який принцип роботи апаратура ?

2.  Укажіть , з допомогою яких пристроїв визначається частота обертання барабанна апаратура .

3.  Яка конструкція віджимної машини лінії обробки яловичих черев ?

4.  Які види кишок обробляються на шлямовочних барабанах ?

5.  Які машини входять в лінію обробки свинячих черев і які операції вони здійснюють ?

Розділ 4. „Обладнання”

Вивчаючи для подрібнення , студент повинен засвоїти , що операції зв’язані з подрібнення в м’ясній промисловості складають більше ніж 702 . Вони широко використовуються при виробництві ковбасних , кулінарних, консервування, м’ясопродуктів, а також харчових товарних жирів, корму, технічних продуктів, клею, желатину .

Технологічне обладнання можна поділити на дві групи :

Обладнання для подрібнення твердої сировини (м’ясокосного, костного, блочною замороженого м’яса, спецій) – силові подрібнювачі, дробарки, вовчки-дробарки, агрегати і подрібнювачі блочного замороженого м’яса, подрібнювачі кості і спецій ;

Обладнання для подрібнення м’ясної сировини (мішечної, жирової і з’єднувальної тканини) – вовчки, шпикорізки, кутери, колоїдні млини, подрібнювачі м’яса .

Тверду сировину подрібнюють на силових подрібнювачах К7-ФИ2-С, Ж9-ФИС, вовчок-дробарка В2-ФД2-Б, подрібнювальна установка В6-ФДА, розмелювачах Я2-ФР3-М, подрібнювачах спецій .

М’яку сировину подрібнюють на вовчках, шпикорізках, кутерах, колоїдних млинах, відцентрових подрібнювачах, емульсітаторах, гомогенізаторах .

Вивчаючи матеріал даної теми студент повинен добре засвоїти обладнання для подрібнення, його конструкцію, принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки, технічні характеристики .

Основні розрахунки силових подрібнювачів.

Продуктивність силового подрібнювача (кг/с), в якому продукція переміщається подовж корпусу дякуючи скосам на подвижник ножах.

М = SVосР

де S – площа поперечного перетину слою переміщаючого матеріалу, м2;

    Vос – основа швидкості руху продукції,кг/м3.

     Р – насипна маса продукції,кг/м3.

Осєва швидкість.(м/с)

            bzω

Vос = —— ( sin£ – Mcos£)sin£ cos£ 

   2π

де b – ширина скосу ножа, м;