Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості"

Страницы работы

Содержание работы

Правила вибору варіантів та правила виконання

Загальні положення

             Значення дисципліни. Загальні відомості про технологічне обладнання підприємств м’ясної промисловості  . Структури та класифікація технологічного обладнання його основні технічні та технологічного обладнання . Загальні та санітарні вимоги до технологічного обладнання , вимоги по техніці безпеки .

               Студенти повинні знати , що до обладнання підприємств м’ясної промисловості пред’являються особливі технічні і технологічні вимоги :доступ всіх частин до огляд , можливість швидкого розбирання і збирання ,неможливість  попадання мастильних матеріалів в продукт та інше .

Вступ

 Програмою дисципліни „Технологічне обладнання для м’ясної промисловості „ передбачається вивчення студентами основного і допоміжного обладнання яке використовується на підприємствах м’ясної промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти конструкцію сучасного технологічного обладнання ‚ яке використовується в м’ясній промисловості , правила експлуатації машин і апаратів , його техніко-економічні характеристики , навчитись визначати витрати тепла , води ,енергії , вміти давати оцінку позитивних сторін і недоліків.

Студенти заочного відділення самостійно вивчають дисципліну працюючи з підручником , а на лабораторно-екзаменаційній сесії викладач пояснює найбільш важкі теоретичні запитання , знайомить студентів з новими  досягненнями науки і техніки в області м’ясної промисловості . На практичних лабораторних уроках вивчаються найбільш важливі і важкі розділи курсу , проводиться розбирання і збирання обладнання з метою глибокого вивчення його конструкції , роботи і експлуатації . 

            Вивчаючи дисципліну самостійно студентам рекомендується вести короткий конспект , в якому записувати конструкцію і правила експлуатації машин і апаратів ,формули з їх роз’ясненням . Описання конструкції основних збіркових одиниць корисно доповняти ескізами . Студент повинен відповісти на запитання до самоперевірки , які приводяться після методичних вказівок до кожної теми . Студенту який самостійно не розібрався в запитання програми ,  необхідно звернутися за усного чи письмовою консультацією в університет на кафедру технологічного обладнання.

            Після вивчення і закріплення матеріалу необхідно приступити до виконання контрольної роботи .

            Згідно учбового плану по даній дисципліні студент виконує одну контрольну роботу і залік .

                     Розділ 1 Підйомно-транспортне обладнання .

1.1 Підвісне транспортне обладнання .

       Підвісні путі та підвісні конвеєри . Конструкція , принцип дії та технічна характеристика . Обладнання для обслуговування підвісних путей : електрична лебідка , електроталь та підйомник .

1.2 Підлоговий транспорт .

       Стаціонарний підлоговий транспорт : норії стрічкові , ланцюгові , конвеєри стрічкові , пластинчаті , лоткові , чашечки , ковшові , елеватори , люлькові та ланцюгові .

Пересувний підлоговий транспорт : електровізки , електрокари , авто- та електронавантажувачі.                                                                                                     1.3 Обладнання для напірного транспортування .

Гвинтові (шнекові) транспортери , гвинтові насоси . Гідравлічні та пневматичні транспортери .

Методичні вказівки

При вивченні матеріалу даної теми необхідно добре заявити не тільки конструкцію , але й принцип дії ,правила експлуатації і техніки безпеки підйомно-транспортного обладнання м’ясокомбінатів .

             Розділ 2 обладнання для забою худоби та розділення туш .

2.1 Обладнання для оглушення , забою , знекровлювання , збору та обробки крові .

Апарати для електрооглушення . Бокси та фіксуючі конвеєри . Полі ложі та установки для збору , дефибрінування , охолоджування і зберігання харчової крові .

2.2 Обладнання для знімання та обробки шкіри .

Ніж для знімання шкіри . Шкірознімальні агрегати . Мийні машини , скребмашини та мезуральні машини . Обладнання ошпарювання і опалювання тум свиней .

2.3 Обладнання для розділення туш .

машини для розділення туш . Інструмент для розділення туш худоби : ножі переносні та стаціонарні пили . Машини для розрубки голів , для зняття копит , лобошів , рогів .

Практичне заняття 

Технологічний розрахунок установок для знімання шкір . Технологічний розрахунок мездрильних машин .

Методичні вказівки

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні вивчити технологічний процес забою худоби і розділення туш який проводиться в послідовності : оглушення , знекровлення , збирання і обробіток крові , відокремлення голови і кінцівок , забілування туші з зніманням шкіри , видалення внутрішніх органів , розділення туш , сухе і мокре зачишення , визначення маси туші .

Похожие материалы

Информация о работе