Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 2

Обладнання цеху первинної переробки необхідно вивчать безпосередньо в цеху , доповнюючи інформацію із учбової і справочної літератури . Вивчаючи обладнання для обездвиження важко вияснити особливості апаратів і режимів оглушення великої худоби і свиней .

При вивченні обладнання для збору харчової крові необхідно ознайомитись з будовою полих ножів для збирання крові , з використанням стабілізуючих розчинів , а також установками В2-ФБУ-100 , установкою фірми „Facomia” (Франція) .

В лініях переробки великої рогатої худоби і свиней використовуються підвісні путі з конвеєрами ГК-1 , ГК-2 , И1-ФМС . Їх необхідно вивчати по окремим елементам (каркає , тягова цеп , приводна , натяжна , поворотна станція ) , так як технологічні конвеєри в цеху являються не тільки транспортним устроєм , але і засобом технологічного процесу в відповідності з вимагаючим ритмом . Необхідно ознайомитись з розрахунком ритму , швидкості , числа працюючих і довжини конвеєра в залежності від заданої пропускної можливості .

Знімання шкіри з туш великої рогатої худоби проводиться на установках неприливної дії Р3-ФУВ („Москва”) і установці періодичної дії А1-ФУУ (ФУАМ) , конструкції яких враховують анатомогістологічну будову шкіри і фіброзного остова туші . Необхідно звернути увагу на основні параметри знімання –туш відриву , швидкість  , зусилля відриву шкіри .

Технологічний розрахунок установок для знімання шкір .

В технологічному розрахунку визначають параметри , як продуктивність і потужність установок .

Продуктивність періодично діючих установок (шт./п ) для знімання шкір.

             3600

Мпр =   ———

               τс + τп.з

      τ с,τп.з - час знімання ,час підготовчо-заключних операцій , с .

при зніманні шкіри або крупона в одному (продольному) напрямку час процесу (с)

                                            2Lр

                                 τс = ———

                            Vпр

де – Lр – довжина розкриття туші;

        Vпр.-гранична швидкість знімання , м/с                              

При продольному зніманні можна прийняти довжину розкриття і граничну швидкість знімання ;

Для шкіри великої рогатої худоби Lp =3 м ; Vпр = 0,13...0,17 м/с ;

Для шкіри дрібної рогатої худоби Lp =1,5 м ; Vпр = 0,3 м/с ;

Для свиней Lp =2 м ; Vпр = 0,05...0,12 м/с (жирні свині) ,

Vпр = 0,12...0,20 м/с (м’ясні свині)

При зніманні шкір з туш великої рогатої худоби в двох напрямках час зніманні (с)         

                                                2Lб            2Lп

                                        τ  = ——— + ———    

Vбпр      Vп.пр.

Де Lб і Lп - відповідна довжина розкриття туші в боковому і продольному напрямках , м ;

Vб.пр , Vп.пр граничні швидкості знімання шкір в боковому і продальному напрямках ;

Для розрахунків необхідно прийняти Lб = 1 м , Lп = 2 м , Vб.пр.= 0,10 м/с ,Vп.пр.= 0,13 ...0,17 м/с.

В час піготовчо-заключних операцій входить час фіксації шкіри, туші,      розфіксації і інших робіт по обслуговування установок .

           Значення     визначають експериментально .

Із раніше одержаних розрахунків можна визначити час знімання і максимально можливу продуктивність (без урахування     ) :

Для великої рогатої худоби :    = 35с ; М пер =102 голови в 1 ч (продольне знімання ) ;    = 43,5 с ; М пер = 82 голови в1ч (двохступеневе знімання ).

Для дрібної худоби ;    с =10 ; M пер . = 360 голів за 1 рік .

Для свиней ;   с = 15 с ; M пер = 240 голів за 1 рік . (жирні)

  С = 20 с ; M пер =180 голів за 1 рік . (м’ясні)

Продуктивність установки неперіодичної дії ( голів за 1 рік)

           3600 φV

Мп = ———

               L

Де φ – коефіцієнт використання (φ<1) ;

 V- швидкість руху туш через установку , м/с ;

L – відстань між тушами , м .

Відстань між тушами L визначається їх розмірами і конструкцієй установки , швидкість V лімітується граничною швидкістю знімання . Якщо конвеєри транспортний , знімання шкір і фіксацій розміщені в одній вертикальній площині , то швидкість транспортного конвеєра :

V=Vпрtg

А швидкість конвеєра знімання .

                                                 V = V пр cos