Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 14

85.    Шприці вакуумні. Призначення , будова, принцип дії, технічні характеристики, вимоги при експлуатації. Накреслити схему шприца ФШ2 – ЛМ.

86.    Автомат котлетний. Призначення , будова, принцип дії, технічна характеристика, вимоги при експлуатації. Накреслити схему руху фаршу при формуванні котлети.

87.    Автомат пельменний СУБ – 2 – 67. Призначення, будова, принцип дії, технічна характеристика, вимоги при експлуатації. Особливості автомата П6 – ФПВ.

88.    Дозувально -  формотворний автомат АФМП – 8000. Призначення, будова, принцип дії, технічна характеристика, вимоги при експлуатації. Машина для формування м’ясних хлібів ФФ2Х.

89.    Автомати Л5 – ФАЛ і М1 – ФУ – 2Т. Призначення, будова, технічна характеристика, вимоги при експлуатації

90.    Автомати АФСБ – 500 , АФС – 1000 , Я3 – ФКС . Призначення, будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації . Накреслити схему автомата АФСБ – 500 .

91.    Комплекс обладнання М1 – ФУ – 2Р – 1 , В3 – ФФБ. Призначення, будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації .

92.  Поточні лінії Я2 – ФА2 – Б , В2 – ФАЛ . Призначення , будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації .

93.  Поточні лінії К6 – ФЛ1К – 200 , В2 – ФПК – 0,5 . Призначення , будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації . Накреслити схему лінії К6 – ФЛ1К – 200 .

94.  Обладнання для теплової обробки . Призначення обладнання для ошпарювання і обпалювання . Чан шпарильний К7 – ФШ2 – К . Будова , принцип дії , вимоги при експлуатації . Накреслити схему .

95.  Обладнання для ошпарювання – ошпарю вальні камери , ванни . Будова , принцип дії , вимоги при експлуатації . Накреслити схему ошпарю вальної камери .

96.  Обладнання для опалювання . Печі опалювальні К7 – ФОЖ , К7 – ФО2 – Е , Я4 – ФОШ . Будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації . накреслити схему печі К7 – ФО2 – Е .

97.  Обладнання для варки . Котли Г2 – ФВА , К7 – ФВЗ – Е , котел типу „Вулкан” К7 – ФВ2А . Призначення , будова , принцип дії , технічні характеристики , вимоги при експлуатації . Накреслити схему котла Г2 – ФВА .

98.  Апарат ТС – 300 фірми , Step


Література

Назва

1

Основна

Фанеев Г. А Оборудование предприятий мясной промышленности. -М: Пищевая промышленность, 1966.

2

Пелеев А И Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. -М: Пищевая промышленность, 1971.

3

Горбатов В. М и др. Оборудование и аппараты для переработки продуктов убоя скота Справочник. -М: Пищевая промышленность, 1975.

4

Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. -М: ЦНИЖЭИлегпищемаш, 1985.

5

Горбатов В. М и др. Оборудование и материалы для мясоконсервного и вспомогательного производств. Справочник. -М: Пищевая промышленность, 1975

6

Бредихин С. А Технологическое оборудование мясокомбинатов. Москва, "Колос" 2000.

7

Курочкин А. А. Технологическое оборудование для переработки продуктов животноводства

8

Додаткова

Иванов К А, Смирнов ГА Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на мясокомбинатах —М.: Пищевая промышленность, 1980.

9

Генералов Н.Ф., Степаненко АИ Оборудование для обработки субпродуктов. кишок и шкур. -М: Пищевая промышленность, 1978.

10

Илюхин В.В. Монтаж, наладка и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. - М: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

11

Чижиков Г. В. Машины для измельчения мяса и мясопродуктов. -М: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

12

Рогов А.И. и др. Технология и оборудование колбасного производства - М: Агропромиздат, 1989.

31