Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 7

Фактична продуктивність котлетоформовочної машини Qф , шт./с, розраховують по формулі.

            N

Qф = —— , шт/с

            T

де  N – число битків, виготовлених за час Т(в секундах)

Продуктивність поршневих шприців.

Продуктивність шприца оцінюється двома показниками і пропускна спроможність при вільному виході фаршу.

Теоретично це пропускна спроможність визначається тоді, коли фарш вільно витікає із шприца в посуду, а не в оболонку. Цей показник являється основним параметром всіх шприців :

Фактична продуктивність шприца, яка визначається при заповненні фаршем оболонки. Фактична продуктивність менше пропускної можливості при вільному виході фаршу і цей показник різний для окремих фаршів. Фактичну продуктивність можна виразити трьома показниками : середня, найменша і найбільша продуктивність для видів фаршів.

Найперше необхідно виразити пропускну спроможність (в м3/с) шприца при вільному виході фаршу. Згідно закону потоку кількості пропущеної речовини через трубу N рівняється добутку поперечного перетину наповнюючої труби f і швидкості витікання V

N = fV

Якщо необхідно виразити кількість витікаючого матеріалу в кілограмах за годину, враховуючи і кількість наповнюючи цівок, то пропускну спроможність вільного витікання виражають формулою.

Nc = 60fVZP

де f – поперечний перетин наповнюю чого патрубка, м2 ;

   V – швидкість витікання, м/хв.;

   Z – кількість наповнюючи цівок;

   Р – щільність фаршу, т/м3.

Швидкість витікання можна виразити через параметри наповнюючи цівки. Через цівку протікає стільки фаршу, скільки проходить через фаршів циліндр.

                                           fd

fdVd = Vf , тоді V = Vd ———

                                            f

де fd – площа фаршевого циліндра, м2;

      f – площа перетину цівки, м2;

     V – швидкість руху поршня , м/хв.

Фактично продуктивність поршневого шприца (в кг/год) визначається як часткове відділення одноразової вмістимості фаршевого циліндру Vр на часТ.

N =60Vр/Т

де  V – вмістимість фаршевого циліндра, м;

     р – платність фаршу, кг/дц3;

      Т – швидкість руху поршня, м/хв.

Запитання до самоперевірки.

1.  Яким способом проводяться панірування виробів в котлетофармовачній машині ?

2.  Від чого залежить продуктивність котлетоформовочної машини ?

3.  Як регулюється маса виробу в котлетоформовочній машині?

4.  Перечисліть правила безпечної експлуатації котлетних автоматів.

Обладнання для випарювання

Вакуум-випарна установка „ Виганд ”

Практичне заняття

Розрахунок випарювальних апаратів (багатокорпусних)

Методичні вказівки

Випарювання в м’ясній промисловості використовують для згущення крові і м’ясних бульйонів перед сушінням, клеєвихі желатинових бульйонів для одержання заданої кінцевої концентрації, а також для консервування екстрактів при виробництві медичних препаратів .

Розрізняють об’ємні і плівкові випарювальні апарати в об’ємних апаратах випарювання проходить в великих об’ємах рідини при її багаторазовій циркуляції, а в плівкових випарюючий продукт проходить через апарат один раз в тонкому шарі .

Вивчаючи дану тему склад випарювального апарату, будову і призначення конденсаторів і вакуум-насосів , вміти проводити основні розрахунки.

Розрахунок багатокорпусних вакуум-випарних установок . При розрахунку багатокорпусних установок визначають тиск і температуру кипіння продукту в кожному корпусі , кількість випареної вологи по корпусах , витрати груючої пари , корисну різницю температур , площу поверхні теплопередачі .

Матеріальний баланс для любого корпусу установки

(Gн- G1- G2-... Gп) bп = Gн bн

де С1 , С2...Сп - кількість випарюваної в корпусах , кг/год ;

bн , bп – масова частка сухих речовин в вихідному продуктів і після п-о корпусу , % .

Gн и Gк маса (кг) або витрати (кг/год) вихідного і згущеного продукту .

Кількість вологи , випарюваної в кожному корпусі визначається по спрощеній методиці . По спрощеній методиці приймають , що на випарювання 1 кг вологи витрачаються1 кг пари . При цьому не враховують самовипарювання при переході продукту із корпусу в корпус і витрати в окружаюче середовище ці два показники компенсують один другого .