Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 8

В випарній установці без відбору екстра пари одержуємо ;                                                                           

                                                                      G

                                          G1 = G2 = Gп = ——

                                                                     П

Де п – число корпусів , а загальна кількість випарної вологи

G= G1+ G2+... Gп= Gпп

Якщо проводять відбір екстра пари , то кількість води, випареної в послідньому корпусі .

         1

Gп = — (G- (п-1) Еп п-1 – (п-2) Е п-2 - ... – Е1)

          п

 а в першому 

                                   1

                         Gп = — (С – Сп-1 + 2Еп-2 + 3Еп-3 + ...+ (п-1) Е1)

                                   п

   де Е1 ..., Еп – кількість відібраної екстра пари

витрати гріючої пари із умов розрахунку ;

                         Gп1 = С1 ; Сп2 = С1 – Е1 = Д2

                                        Сп3 = Д2 – Е2 і т.д.

При відсутності відбору екстра пари витрати пари в кожному корпусі

                                                          С

                                                   G1= —

                                                          П

В загальній методиці розрахунку (методика І.А Тищенко) враховують коефіцієнти випарювання £ і само випарювання β . Як показують розрахунки , значення £ близько до 1 , тому приймають £ . Не враховуються і втрати в окружаюче середовище . Тоді на прикладі трьохкорпусної установки визначаємо кількість випареної води по корпусам

G1 = СпХ1 + GнС

G2 = GпХ2 + GнСнІ2 – Е1

G3 = СпХп + GнСнІ3 – Е1k12

Де Е1 і Е2 – кількість відібраної екстра пари .

Коефіцієнти в рівнянні

Х1 = 1 ; Х2 = 1- β2 ; Х3 = 1 – β2 – (2-β2) β3 ;

Y1 = β1 ; y2 = β1 + β2 ; y3 = β1 + β2 + β3 ;

K1 = 1 – β3

В рівняннях β1 , β2 , β3 – коефіцієнти самовипарювання по корпусах .

Загальна кількість випареної вологи

G = G1 + G2 + G3 = GпХ + GнСн y + Е1 k1 + Е2 k2

Коефіцієнти Х, y, k

Число корпусів в установці

             Х

              У

              k 

2

3

4

2 - β2

3 - 2 β2 - 2 β3

4 -3 β2 - 4 β3 - 3 β4

2 β1 + β2

3 β1 +2 β2 + β3

4 β1+3β2+2 β3 + β2

k = 1

k1=2- β3 ; k2 = 1

k1=3-2β4;

k2=2- β4; k5=1

Витрати гріючої пари в першому корпусі

         1

Сп = — (G – GнСнY + Е1k1 + Е2k2)

         Х

Корисна різниця температур (К) в багатокорпусній установці

                              Σ ∆t Пол = t п – t кон - Σ∆t пот

Де tп , t коп  - температура гріючої пари і пари яка входить в конденсатор, оС .

                              Запитання до самоперевірки .

1.  З якою метою в м’ясній промисловості використовуються атмосферні і вакуумні випарні апарати .

2.  Перечисліть основні види апаратів з тонкою плівкою випареного продукту .

3.  Опишіть схему трьохкорпусної випарної установки .

4.  Який принцип роботи випарних апаратів пластинчастими нагрівачами ?

5.  Які види конденсаторів використовуються в випарних апаратах ?

6.  Як класифікується вакуумні насоси ?

Обладнання для сушіння

Контактні , конвективні і сублімаційні сушильні установки .

Практичне запитання .

Розрахунки сушильних установок .

Методичні вказівки .

Сушка – це технологічний процес, при якому із продукту виводиться зв’язана речовина - вода в результаті відведення теплоти . Сушіння харчових і кормових продуктів використовують для консервування, підвищення строків їх зберігання в звичайних умовах і для одержання нових технологічних властивостей . В залежності від виду вхідних і кінцевих властивостей матеріалів використовують сушку і контактну, конвективну, радіаційну, і зверхвисокої частоти при атмосферному або зниженому тиску .

Діють різні комбінації перечіслених методів . При зниженому тиску в залежності від термолабільності продукту проводять сушіння як рідкого або замороженого стану вологи  (сублімаційна сушка) В відповідності з видами сушки бувають контактні , конвертні і сублімаційні сушильних установок (сушарки) .

Розрахунок сушильних установок .