Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 3

Де   - кут наклону конвеєра знімання шкур до горизонту .

Для установок типа „Москва”

V пр = V н = V ш .

де V н – швидкість конвеєра фіксації ніг , м/с ;

       V ш – швидкість конвеєра фіксації шкір , м/с ;

Прийнято вважати , що V пр = 2/3 Vн , тоді Vн = 3 V пр і продуктивність (голів за годину)  

3V пр

Mн =  3600 ——

   Lс

Де Lс – відстань між скапками , м .

Якщо Lс = 3 м , а V пр = 0,1 м/с , то максимальна продуктивність складе 3600 голів за 1 годину .

      

Довжина установки  L = Lz  = L (—— τ  + 2 )

      3600

де L – відстань між тушами ; м ;

    z    -  число одночасно оброблених шкір ;

    τ    - час обробки , с .

Технологічний розрахунок мездрильних машин .

В розрахунку визначають продуктивність і потужність приводу машини .

Продуктивність (шт./ год) мездрильних машин , періодично діючих

       3600           3600

М= ——— = ————

      τц           τт  + τпз

де τц – час повного циклу обробітку однієї шкіри, с ;

   τт – час технологічного обробітку, с;

   τпз – час підготовчо – заключних операцій, с

Час технологічного обробітку (с)

     L + L+2L1

 τ = ———  + 2τ

Vk

Де L – довжина шкіри (в напрямку обробітку) , м ;

      L – довжина ділянки , яка обробляється двічі , м ;

      L2 – вихід робочого органу за контур шкіри , м ;

     V – окружна швидкість подающих валів , м/с .

     k - коефіцієнт проскакування шкір по подающому валу ;

     k = 0,7 ...0,9 ; τ - час переміщення подающому валу , с .

По нормативним даним : L – 0,2 м ; L1 – 0,1 м ; τ  = 1,6...2с . Підготовчо-заключні операції включають укладку шкір на падаючий вал машини , перевертання її і вигрузну . Вони складають до 1002 часу технологічного обробітку .

Потужність електродвигуна (КВТ) приводу машини .

N1+N2

N ед = ———   ήа

           1000 ή

Де N1 – потужність механізму різання , Вт ;

      N2 – потужність передаючого механізму , Вт ;

                 ή - KHД передач від двигуна до ножового валу ;

                ήа - коефіцієнт запасу потужності .

Гвинтові ножі механізму різання зрізають пласт матеріалу  і одночасно розтягують шкіру в напрямку осі . Сумарна питома окружна сила різання Рок (приведення до 1 м довжини нового валу) складає 0,7...1,2 кН/м .

Загальна сила різання (Н)

Рок = Рок L

Де L – робоча довжина валу , м .

               Ножовий і подаюший вали обертаються назустріч один одному , тому потужність (Вт) механізму різання .

N1= Рок(Vок + Vп)

Де Vок – окружна швидкість ножового валу, м/с;

      Vп – окружна швидкість подающого валу, м/с;

Потужність (Вт) подающого механізму

N2 = Pok Vn (1/ή1)

Де ή1 – ККД передач від ножового до подаючоого валу .

Запитання для самоперевірки .

1.  Які способи використовують для знімання шкір з туш тварин .

2.  Які види механізованого інструменту використовуються при забілуванні туші ?

3.  Які типи установок використовуються для знімання шкір з туш великої рогатої худоби .

4.  Назвіть основні види установок для знімання шкір з туш дрібної рогатої худоби .

5.  Які види установок використовуються для знімання шкір з туш свиней.

6.  Як побудований механізм різання мездрильних машин.

Розділ 3 . Обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

3.1 Обладнання для відстоювання і фільтрування .

      Відстійники , жироуловлювачі та фільтри .

3.2 Обладнання для розділення під дією відцентрових сил .

      Сепаратори , центрифуги , відцентрові очищувачі .

3.3 Обладнання для віджиму і пересування .

       Отжимні вальці , шлямовничі та шлямодробарні машини . 

Методичні вказівки

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні знати, що механічне розділення сировини і м’ясопродуктів використовується для їх очищення, виділення складових компонентів, рідкої фракції, обвалки, жиловки і сортування м’яса, віджиму шляма, і механічне оброблення кишок.

Прогресивним для розділення сировини і м’ясопродуктів (очищення, розділення крові, желатинових і клеєних бульйонів, очищення відпрацьованої води, обробка субпродуктів, обезводнення тваринних жирів ) під дією відцентрових сил являється використання сепараторів, центрифуг, відцентрових машин і очищувачів.