Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічне обладнання для м’ясної промисловості", страница 6

    z - число ножів які контактують з продуктом ;

    ω – кутова швидкість обертання валу, рад/с;

    £ - кут нахилу скосу;

    М – коефіцієнт тертя матеріалу об ніж.

Площа (м2) поперечного перетину продукту

                                                     S = φπ ( Г2а – Г21)

де  φ – коефіцієнт завантаження ; φ = 0,6......0,8;

     Га – радіус зовнішньої кромки ножа, м;

     Г1 – радіус втулки, м.

З урахуванням цього продуктивність ( кг/с)

М = 0,5 φφ1рbГω(Г2а – Г21 ) * ( sin£ – Mcos£)sin£ cos£ 

де  φ1 – коефіцієнт втрат продуктивності із-за опору в зоні різання продукту ; φ1 = 0,7.......0,8.

Оптимальний кут нахилу скосів £ = 50....600. при £ = 600 і М = 0,4 продуктивність (кг/с)

М = 0,5 φφ1рbzω(Г2а – Г21 )0,288

Насипна маса р в залежності від виду продукту може змінюватись в межах від 500 до 560 кг/м3. число z визначають по розрахунковим схемам.

Запитання для самоперевірки.

1.  яка конструкція робочого органу вовчка – дробарки і які є найбільші діаметри цих машин ?

2.  що таке силовий подрібнювач ?

3.  чим відрізняються дробарки від силових подрібнювачів ?

4.  як розраховувати продуктивність силового подрібнювача ?

Розділ 5. обладнання для перемішування.

5.1  Фаршмішалки коритні і чашечці; фаршозмішувачі, вібраційний змішувач.

Практичне заняття.

Технологічний розрахунок фаршмішалок.

Методичні вказівки.

                В м’ясній промисловості широко використовується механічне перемішування. Його використовують в якості основного процесу при виробництві ковбасних виробів, фаршевих консервів, полу фабрикатів;

15

в якості допоміжного – при виробництві солених і копчених м’ясопродуктів і

харчових, і технічних жирів, переробки крові, желатину.

                Для перемішування використовують обладнання періодичної і неприливної дії. До першої групи відносять фаршмішалки, а до першої та другої групи – фаршозмішувачі. Процес перемішування в фаршмішалках і фаршовиготовлювачах проходить як при контакті з окружаючим середовищем (відкриті), так і при розрядженні(вакуумні).

В м’ясній промисловості використовується фаршмішалки відкриті періодичної дії з перекидним коритом з робочою ємністю 0,15 і 0,34 м3.

  При вивченні обладнання перемішування необхідно засвоїти не тільки конструкцію, але й принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки, вміти проводити розрахунки.

Фактична продуктивність фаршмішалки Qф, кг/с розраховується по формулі

                  m    

Q = —————— , кг/с

            t3 + tn + tp

де m – маса продукту, завантаженого в камеру, кг;

     t3  - час загрузки, с;

     tn – час перемішування;

     tp – час розгрузки,с.

Запитання до самоперевірки.

1.  Дати технічну характеристику фаршмішалки Л5 – ФМБ.

2.  Перечислити основні правила безпечної роботи при експлуатації фаршмішалок.

3.  Вивчити кінематичну схему привода.

4.  Яке блокування використовується на корпусі діжі мішалки?

5.  Яка мета реверсного направлення обертання шнеків?

Розділ 7.Обладнання для формування.

7.1. Шприці (механічні, гідравлічні, вакуумні).

7.2. Формовані апарати та машини.

Практичне заняття.

Технологічний розрахунок шприців та формованих апаратів.

Методичні вказівки.

Процес формування використовують при виробництві ковбасних та кулінарних виробів.

Обладнання для формування буває періодичної і неперіодичної дії, відкритого (продукт контактує з окружаючим середовищем ) і вакуумного виконання. До обладнання періодичної і неперіодичної дії відносяться шприці, нагнітачі фаршу, а непреривної дії – автомата (котлетний, пельменний, пиріжковий, формування ковбасних виробів, полу фабрикатів, машина для формування м’ясних хлібів. Дане обладнання використовують в виробництві самостійно або в складі комплексів обладнання і поточних ліній для формування м’ясопродуктів.

                Вивчаючи дану тему студенту необхідно добре засвоїти не тільки конструкцію, але й принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки, технічні характеристики шприців гідравлічних, одноцівочних і двохцівочних вакуумних, формованих автоматів, машин і комплексів, а також вміти проводити розрахунки.