Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 6

компонентів КМП2; оплавлення паяльної пасти; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань. При паянні в паровій фазі (ПФ), а також ІЧ випромінюванням з нижнім і верхнім розміщенням випромінювачів операцію оплавлення пасти після установлення КМП1 не проводять.

16

 
При конструктивному виконанні 3 (див. табл. 5.1) тільки на верхній стороні плати установлюються компоненти для монтажу в отвори (КМО1) і поверхневого (КМП1) монтажу. Монтаж компонентів містить такі операції (рис. 5.3): нанесення паяльної пасти на контактні площадки верхньої сторони плати; установлення КМП1; контроль; сушіння та оплавлення паяльної пасти; установлення в отвори КМО1; паяння КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

а

 

ІЧ

 

в

 

д

 

г

 

б

 

КМО1

 

КМП1

 

КМП1

 

Рисунок 5.3 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 3 табл. 5.1: а – нанесення паяльної пасти; б – установлення КМП1; в – сушіння й оплавлення паяльної пасти; г – установлення КМО1;  д – паяння КМО1 подвійною хвилею припою

При конструктивному виконанні 4 (див. табл. 5.1) на верхній стороні плати установлено тільки компоненти КМО1 для монтажу в отвори (”штиркового”), на нижній – компоненти КМП2 для поверхневого монтажу, здебільшого пасивні. Монтаж компонентів містить такі операції   (рис.  5.4):   нанесення   клею   на   нижню   поверхню     плати;     установлення     компонентів    КМП2;    контроль

г

 

а

 

КМП2

 

КМО1

 

КМП2

 

КМО1

 

КМП2

 

УФ

 

ІЧ

 

е

 

д

 

в

 

б

 
 

Рисунок 5.4 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 4 табл. 5.1: а – нанесення клею; б – установлення КМП 2; в – полімеризація клею; г – перевернення плати; д – установ-лення КМО1; е – паяння КМО 1 і КМП2 подвійною хвилею припою

установлення компонентів; полімеризація клею УФ і (або) ІЧ випромінюванням; перевернення плати; установлення компонентів КМО1; спільне паяння КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

17

 
При конструктивному виконанні 5 (див. табл. 5.1) на верхній стороні плати компоненти КМО1 для монтажу в отвори і поверхневого КМП1 монтажу, на нижній – компоненти КМП2 для поверхневого монтажу. Монтаж компонентів містить такі операції: нанесення на нижню сторону печатної плати дозатором клею; установлення компонентів КМП2; контроль установлення компонентів; полімеризація клею УФ і (або) ІЧ випромінюванням; перевернення плати; нанесення паяльної пасти; установлення компонентів КМП1; оплавлення паяльної пасти в паровій фазі ПФ або ІЧ випромінюванням; установлення компонентів КМО1; спільне паяння компонентів КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

Можливий другий варіант ТП з такими операціями (рис. 5.5): нанесення паяльної пасти на плату; установлення компонентів КМП1; контроль; сушіння й оплавлення паяльної пасти будь-яким методом (УЧ, ПФ, ПН); перевернення плати; нанесення дозатором клею; установлення КМП2; полімеризація клею; перевернення плати; установлення компонентів КМО1; спільне паяння КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

к

 

з

 

ж

 

е

 

д

 

в

 

б

 

а

 

КМП1

 

КМП1

 

КМО1

 

КМП2

 

КМП1

 

ІЧ

 

УФ

 

КМП2

 

КМП1

 

КМП1

 

і

 

г