Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 17

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

50

 

ДОДАТОК  Г

КОРПУСИ МІКРОСХЕМ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО МОНТАЖУ

Таблиця Г.1 – Корпуси мікросхем для поверхневого монтажу

Тип корпусу

Короткий опис

Крок виводів, мм

Зовнішній вигляд корпусу

  1. Корпуси для мікросхем низького, середнього і високого ступенів інтеграції

1.1  З виводами уздовж двох бокових сторін корпусу

1.1.1 Із стандартним кроком розташування виводів

SO,

SOP,

SOL,

SOIC

Виводи у вигляді крила чайки або букви “L”

1,27

SOJ

Виводи у вигляді букви “J”

1,27

TSOP,

Варіант ІІ

Корпус із зменшеною висотою над платою (не більше 1,27 мм), виводи розташовані уздовж довгих сторін корпусу

1,27

1.1.2 Із зменшеним кроком розташування виводів

TSOP,

Варіант І

Корпус із зменшеною висотою над платою (не більше 1,27 мм), виводи розташовані уздовж коротких сторін корпусу

0,5

SSOP, SSOL

Корпус SOP із зменшеним кроком розташування виводів

1,00; 0,80; 0,65; 0,50

NSSOP

Корпус SSOP із зменшеною висотою над платою (не більше   1,27 мм). Стандартизований EIAJ, JEDEC

0,65; 0,50

TVSOP

Мініатюрний корпус SOP

0,40

mSOIC

Мініатюрний корпус SOIC

0,65

1.2  З виводами уздовж чотирьох сторін корпусу

1.2.1 Із стандартними розмірами корпусу

PLCC

Кристалоносій з виводами у формі букви “J”. Стандартизований EIAJ, JEDEC

1,27

0,635

QPF

Виводи у формі крила чайки уздовж чотирьох сторін корпусу

1,00; 0,80; 0,65

1.2.2 Із зменшеними розмірами корпусу

LQFP, TQFP

51

 
Корпус QFP із зменшеною висотою над платою (не більше 1,27 мм)

0,80; 0,65

Продовження таблиці Г.1

Тип корпусу

Короткий опис

Крок виводів, мм

Зовнішній вигляд корпусу

MQFP

Корпус QFP з метричним кроком виводів і зменшеною висотою над  платою

0,50

FQFP

Корпус QFP з малим кроком розташування виводів. Стандартизований EIAJ

0,40

1.3 З матрицею виводів на нижній поверхні корпусу

BGA

Мікросхема або багато кристальний модуль на подвійній печатній мікроплаті, забезпечений масивом кулькових виводів

1,27; 1,00

CSP

Корпус з розмірами, що трохи перевищують розміри кристала. Забезпечений масивом кулькових виводів

1,00; 0,50

  1. Корпуси для транзисторів і мікросхем низького ступеня інтеграції

2.1  З низькою розсіюваною потужністю

SOT-23

Для діодів, транзисторів, мікросхем з малою кількістю виводів. SOT-23 випускається також у варіанті виконання з п’ятьма (SOT-5,       SOT-23-5) або шістьма (SOT-6,            SOT-23-6) виводами

0,95

SOT-143

1,90

SOT-323

0,65

SOT-363

0,65

2.2 З середньою розсіюваною потужністю

SOT-223

Для транзисторів, мікросхем з  малою кількістю виводів (DC/ DC перетворювачів, стабілізаторів напруги)

1,90

DPAC

4,80

2.3 З високою розсіюваною потужністю

D2PAC

Для транзисторів і мікросхем з підвищеною розсіюваною потужністю, високою напругою живлення. Як правило, це прилади з імпульсними струмами до 100 А

2,54 / 5,08

D3PAC

10,9

52

 


ДОДАТОК  Д

ТИПИ І ПІДТИПИ КОРПУСІВ МІКРОСХЕМ

Таблиця Д.1 – Типи і підтипи корпусів мікросхем

Тип

Під-тип

Розміщення виводів відносно встановлювальної площини

Зовнішній вигляд корпусу

Форма проекції тіла корпусу на встановлю-вальну площину

1

11

Перпендикулярне в один ряд

Прямокутна

12

Перпендикулярне у два ряди

13

Перпендикулярне у три ряди

14

Перпендикулярне по контуру прямокутника

15

Перпендикулярне в один ряд або відформоване у два ряди

2

21

Перпендикулярне в два ряди

Прямокутна

22

Перпендикулярне в чотири ряди     у шаховому порядку

3

31

Перпендикулярне по колу

Кругла

32

Овальна

4

41

Паралельне з двох протилежних сторін

Прямокутна

42

Паралельне з чотирьох сторін

43

Паралельне, відформоване з двох сторін

44

Паралельне, відформоване             з чотирьох сторін

45

Паралельне, відформоване під корпус з чотирьох сторін

5

51

Перпендикулярне для бокових площадок виводів з чотирьох сторін

53

 

Прямокутна

Продовження таблиці Д.1

Тип

Під-тип

Розміщення виводів відносно встановлювальної площини

Зовнішній вигляд корпусу

Форма проекції тіла корпусу на встановлю-вальну площину

52

Перпендикулярне для бокових площадок виводів з двох сторін

Квадратна

6

61

Перпендикулярне у кілька рядів

Квадратна

62

Перпендикулярне у кілька рядів зі сторони кришки корпуса