Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 10

Нині нанесення припійних пастздійснюється трафаретною печаттю, а також за допомогою різного роду дозаторів, шприців, голок і штемпелюванням. Основний метод нанесення – трафаретною печаттю.Нанесення припійнихпастможе виконуватись вручну або на автоматичному устаткуванні.

Нанесення паяльних паст, флюсів, клеїв за допомогою багатоточкових дозаторів є альтернативним методом щодо трафаретної печаті.  Нанесення паст, клеїв,  флюсів дозатором найбільш зручне при змішаній технології. Автоматичні дозатори, як правило, використовуються у серійному виробництві. Широко застосовуються пневматичні дозатори. Конструкція дозатора достатньо проста: шприц із пастою (клеєм чи флюсом), голка і поршень. При дрібносерійному виробництві використовують дозатор для нанесення пасти шприцюванням.

Окремі складальні автомати обладнані спеціальною головкою, призначеною для нанесення клею або паяльної пасти за програмою.

27

 
Суть підготовки виводів до монтажу (рихтування, обрізування, формування, лудіння) детально розглянуто при аналізі елементної бази (див. підрозд. 3.1). Для підготовки виводів резисторів, конденсаторів, напівпровідникових приладів і ІМС розроблено безліч типів технологічного устаткування й оснастки. Вибір конкретного типу оснащення визначається умовами виробництва, його продуктивністю та вартістю. Оснащення можна розділити на групи: ручні інструменти, пристрої, напівавтоматичне та автоматичне обладнання для формування й обрізування виводів елементів.

В одиничному та малосерійному виробництві виробів з невеликою кількістю компонентів, виводи яких підлягають формуванню, слід застосовувати ручний формувальний інструмент та ручні пристрої [13]. При серійному і масовому виробництві застосовується напівавтоматичне та автоматичне обладнання.

Формування і обрізування аксіальних і радіальних виводів пасивних ЕРЕ, діодів, транзисторів, ІМС виконуються на груповому технологічному оснащенні, що являє собою штамп (формувальний, обрізувальний) з пневматичним приводом і набором змінних формувальних елементів. Конфігурація змінних формувальних елементів оснащення визначається видом формування виводів компонентів (див. рис. 4.1). При ручній подачі продуктивність такого оснащення складає 1,5...3 тис. елементів/год, при подачі з вібробункера – 5...10 тис. елементів/год, а зі стрічки - до                      25 тис. елементів/год. Схему автоматичного обладнання для комплексної підготовки ЕРЕ з аксіальними виводами (продуктивністю                     50 елементів/хв) зображено на  рис.  6.5.

Рисунок 6.5 – Автомат комплексної підготовки ЕРЕ з аксіальними виводами: 1 – вібробункер; 2 – транспортер; 3 – ЕРЕ; 4 – механізм рихтування;    5 – механізм зачистки; 6 – механізм обрізування; 7 – механізм флюсування; 8 – механізм лудіння; 9 – механізм формування; 10 – механізм розвантаження і касетування

Підготовка до монтажу ІМС з планарними виводами в умовах масового виробництва може здійснюватись на автоматичній лінії ПАЛМІС, яка містить уніфіковані модулі: розпакуванняІМС із             тари-супутника, формування і обрізування виводів, флюсування, лудіння виводів холодним напресуванням припоюПОС-61 і укладання ІМС у технологічні касети. Продуктивність лінії – 900 елементів/год.

28

 
Однією з переваг монтажу на поверхню є відсутність підготовки (механічної обробки) виводів електронних компонентів.

Лудіння виводів ЕРЕ і ІМС може виконуватись ручним (за допомогою паяльника або зануренням у ванночку з припоєм) і механізованим способами.

Процеси підготовки ЕРЕ до монтажу та видиїх механізації викладено в стандартах [14 –17]  і ТТП [8, 9, 18].

Етап установлення на печатну плату деталей і навісних елементів (див. табл. 1.2) може виконуватись вручну, механізованим і автоматизованим способами (рис. 6.6).

Рисунок 6.6. – Способи складання компонентів на печатних платах

У дослідному виробництві установлення елементів і їх паяння, як правило, виконуються на одному робочому місці. У серійному виробництві установлення елементів виконується окремо перед груповою пайкою.

29

 
При ручному складанні без індексації адреси підготовлені (з залуженими, формованими, обрізаними виводами) елементи розкладаються за номіналами у технологічні касети, а ПП закріплюється у підставці за допомогою швидкозатискних фіксаторів. При нещільному монтажі та малій партії печатних вузлів установлення ЕРЕ можна здійснювати вручну. У інших випадках необхідно використовувати засоби автоматизації та механізації. Продуктивність і якість ручного складання підвищуються при використанні світломонтажних столів з індексацією адреси установлення компонентів.   Один   з   варіантів  схеми  світломонтажного  стола   [4]

5

 

1

 

2

 

6

 

3

 

7

 

4

 

Рисунок 6.7 – Схема світломонтажного стола

наведено на рис. 6.7.

Печатна плата 1 установлюється на монтажний стіл 2. Комплект ЕРЕ розміщується у комірках тари 3. Місце установлення ЕРЕ на платі показує промінь світла 4. Курсор 5 переміщується по платі за програмою від пристрою керування 6 механізмом підсвічування 7 і, зупиняючись, показує місце установлення елемента. При цьому загоряється лампочка підсвічення комірки, з якої монтажнику слід узяти й установити елемент на плату. Продуктивність монтажника підвищується на 20% і більше. За зміну можна установити до 6 тис. елементів. Ту кількість елементів, яку не можна установити на автоматах, установлюють вручну з використанням світломонтажних столів.