Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 3

7

 
якщо забезпечені однакова орієнтація та групування однотипних корпусів ЕРЕ на печатній платі, то спрощується використання автоматизації, збільшується продуктивність праці, поліпшується якість паяння і полегшується контроль;

-  якщо корпуси ЕРЕ орієнтовані паралельно сторонам печатної плати, то автоматизація операцій установлення ЕРЕ на плату спрощується;

– форму та розміри печатної плати:

-  якщо форма печатної плати прямокутна й уніфікована за розмірами сторін та їх співвідношенням згідно з державним стандартом, то така печатна плата буде технологічною, оскільки зменшуються число регулювань засобів технологічного оснащення і кількість необхідного оснащення. Також не потрібне спеціальне оснащення. Конфігурацію плат, яка відрізняється від прямокутної форми, використовують у виняткових, технічно обґрунтованих випадках.

При оцінюванні взаємозамінності ЕРЕ, складальних одиниць і печатного вузла в цілому необхідно звернути увагу на те, чи всі ЕРЕ стандартні або нормалізовані і чи їх легко замінити. Складальні одиниці, що входять до печатного вузла, повинні регулюватися окремо, тому їх також легко замінити. Задану конструктором точність електричних параметрів печатного вузла в цілому можна забезпечити:

-  методом повної взаємозамінності без додаткових затрат, що відповідає технологічності;

-  методом неповної та групової взаємозамінності з незначними додатковими затратами, що погіршує технологічність;

-  методами регулювання та підбору з істотними додатковими затратами, що значно погіршує технологічність конструкції печатного вузла.

При оцінюванні елементної бази інформацію, важливу для розроблення операцій технологічного процесу складання, краще занести в табл. 4.1, групуючи ЕРЕ  за типами та типорозмірами.

Таблиця 4.1 – Характеристика елементної бази

Тип ЕРЕ

Форма    і розміри корпусу

Кількість виводів і їх розміщення відносно корпусу

Розміщення виводів відносно встановлю-вальної площини

Базова відстань між виводами для встанов-лення на плату

Підготовчі роботи             з виводами

(рихтування, формування, обрізування, лудіння)

1

2

3

4

5

6

8

 

Типи ЕРЕ: резистори, транзистори, конденсатори, мікросхеми тощо. Під типорозміром розуміється габаритний розмір без урахування номінальних значень. Форма корпусу може бути прямокутною, овальною, циліндричною, квадратною та ін. Розміщення виводів відносно корпусу: осьове (аксіальне) – для резисторів, діодів та інших подібних ЕРЕ циліндричної форми й інколи прямокутної; радіальне – якщо корпус має форму циліндра, а виводи направлені по радіусу до поперечного розтину корпусу; з однієї сторони прямокутного або циліндричного корпусу; з двох протилежних сторін прямокутного корпусу; з однієї (двох, трьох, чотирьох) сторін прямокутного корпусу.

Інформацію про форму і розміри корпусу та кількість виводів і їх розміщення відносно корпусу можна знайти в численній довідковій літературі для кожного типу ЕРЕ. Можна також скористатись          табл. 5, 6 [6]. Слід звернути увагу на ЕРЕ для поверхневого монтажу. Компоненти для поверхневого монтажу в основних типах корпусів докладно розглянуто у [2]: прямокутні чіпи; циліндричні чіпи; SOT; SOIC; кристалоносії з виводами PLCC;  кристалоносії з J-виводами; корпуси BGA і CSP з масивом кулькових виводів на нижній поверхні корпусу; безвивідні кристалоносії. Корпуси мікросхем для поверхневого монтажу наведено у Додатку Г.

Розміщення виводів відносно встановлювальної площини може бути [4]:

а) для виводів, що монтуються в отвори:

- перпендикулярне в один, два, три, … ряди;

- перпендикулярне по контуру прямокутника;

- перпендикулярне в чотири ряди в шаховому порядку;

- перпендикулярне по квадрату;

- перпендикулярне по колу;

- перпендикулярне (для двох, трьох виводів);

б) для виводів, що монтуються на поверхню:

- паралельне з двох протилежних сторін;

- паралельне з однієї сторони;

- паралельне з чотирьох сторін;

- перпендикулярне    для     бокових   площадок   виводів    з    двох  (чотирьох) сторін.

Типи корпусів мікросхем наведено у Додатку Д.

9

 
Розміщення корпусів ЕРЕ і їх виводів відносно встановлювальної площини необхідно визначити зі складальних креслень і технічних вимог конструктора, де зазначені варіанти установлення ЕРЕ на плату.

Базова відстань – це відстань між монтажними отворами (площадками) одного елемента.

Підготовчі роботи з виводами необхідно визначати залежно від інформації у стовпчиках 3, 4 табл. 4.1. Для елементів, що монтують в отвори, проводять рихтування виводів, їхнє формування й обрізування відповідно до креслення. Якщо виводи елементів подовжені, то вони підлягають обрізуванню відповідно до креслення.

Рихтування – виправлення (вирівнювання) форми виводів, його застосовують в основному для осьових виводів.

Формування – надання певної форми виводам (рис. 4.1).

б

 

д

 

г

 

в

 

а

 

Рисунок 4.1 – Приклади формування виводів елементів перед монтажем: а, б – ЕРЕ з аксіальними та радіальними виводами відповідно; в – транзисторів; г, д – ІМС з штировими та планарними виводами відповідно

Обрізування – видалення залишків виводів.

Для елементів з виводами, що монтують на поверхню, проводять формування й обрізування виводів відповідно до креслення.