Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 18

54

 


ДОДАТОК  Е

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЕЧАТНИХ ВУЗЛІВ (КРАЇНИ СНД)

Найменування

технічних

характеристик

Значення характеристик

КР-1М

Одеса

УЗО-4М1

Одеса

УПІ

901

М120.0

01

М120.0

08

ЛПП

901

Продуктивність, вузлів за годину

80

60

60

100

0,2

0,15…1,2

Максимальний розмір вузлів, мм (довжина, шири-на, висота)

360

360

240

450

550

270

240

240

150

450

500

300

70

70

40

40

40

45

Кількість ванн

3

2…3

2

3

2

4

Витрата води,

дм3/хв, не більше

20

-

5

41,6

8,3

35

Споживана потужність, кВт, не більше

7

2,5

0,2

33

12

30

Робоча напруга, В

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

Габаритні розміри, мм (довжина, ширина, висота)

1765

1150

395

7000

950

3200

670

850

370

1350

850

900

1075

1200

1500

1330

1800

1400

Маса, кг (без мийного розчину)

200

180

80

1700

700

1700

55

 


ДОДАТОК  Ж

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТІВ-УСТАНОВНИКІВ

Параметри

Тип автомата

СР20С/CV

СР45FTM

СР45FVTM

CP60LTM

Розміри печатної плати, мм

макси-мум

460×400×4

460×400×4

460×400×4

500×400×4

міні-мум

50×5×0,4

50×30×0,4

50×30×0,4

50×50×0,4

Тип встановлюваних компонентів

SOP, QFP, chip

QFP, BGA, chip

QFP, CSP, chip

SQP, QFP, BGA, CSP, chip

Час установлення чіп-компонента, с

0,37

0,19

0,19

0,1

Ширина стрічки живильників, мм

8, 12, 16, 24, 32, 44, 56

Точність установ-лення компонен-тів на плату, мм

chip

±0,1

±(0,08…0,1)

±(0,08…0,1)

±0,065

QFP

±(0,05… 0,08)

±0,065

±0,04

±0,065

Габарити, мм

1600×1540××1408

1660×1540× ×1408

1660×1540× ×1408

1700×1870× ×1470

Маса, кг

1100

1150

1150

2010

56

 


ДОДАТОК  З

АВТОМАТИ-УСТАНОВНИКИ ТМП НА ПЕЧАТНІ ПЛАТИ

Таблиця З.1 – Автомати-установники

Тип автомату

Фірма, країна

Концеп-ція, метод монта-жу

Кількість монтаж-них блоків

Точ-

ність уста-новлен-ня, мм

Продук-тивність, тисяч

компо-нентів за годину

Тип

КМП

Спосіб

паку-

вання

Макси-маль- на кіль-кість

жи-виль-

ників

Omniplace 4618 A

Universal instruments USA

Ротор

-

1,5

CHIP, SOT, SOIC

Стріч-ка

-

Omniplace 4621 A

0,1

5

Усі типи

Усі види

-

Onserter 11 4712 B

4 позиції

-

10

CHIP, SOT

Стріч- ка, 8 мм

64

Ultraplace 4715 A

10 позицій

-

12

CHIP

Стріч- ка,      12 мм

128

ОСМ 8500

Okano Electric Co.

Японія

Лінійка

3 головки

0,2

3,2

-

Стріч- ка,      12 мм

44

ОСМ     8400 П

33

SM-0064

Amistar

Ротор

6 позицій

-

11

-

Стріч- ка, 8 мм

64

Val-Placer 210C

CKD/CK Techno-logics

8 позицій

10,286

-

Стри-жень, стріч-ка,    32 мм

60

MPS-118

Dyna /Pert- premica Ltd.

10 позицій

-

-

Стріч- ка,      44 мм

150

MPS-500

5,4

MPS-2500

12,5

СР – 11

Fuji Machine Manufac-turing, Японія

Лінійка

12 позицій

-

14,4

-

Стріч- ка,      32 мм

150

FEP – 20

-

0,02

10

Усі типи

-//-,     12 мм

100

FCP

-

-

14

CHIP, SOT

-//-,       8 мм

20

FCP – 11

-

-

5

CHIP, SOT

-//-,      24 мм

-

МСМ І

North America Philips, SMD Technology Inc., США

-

-

10

CHIP, SOT

-//-,     24 мм

32

МСМ ІІ–35А

-

30

-//-,     32 мм

96

МСМ ІІІ

8 головок

46

-//-,     12 мм

32

МСМ VI

-

10

-//-,     32 мм

32

МСМ VII

57

 

47

 
120 головок

15

-//-,     32 мм

112

Продовження таблиці З.1

Тип автомату

Фірма, країна

Концеп-ція, метод монта-жу

Кількість монтаж-них блоків

Точ-

ність уста-новлен-ня, мм

Продук-тивність, тисяч

компо-нентів за годину

Тип

КМП

Спосіб

паку-

вання

Макси-маль- на кіль-кість

жи-виль-

ників

МК 1

Panasonic, Японія

Ротор

10 пози-цій,          2 позиції

(4 позиції)

-

12,857

CHIP, SOT

Стріч- ка,       32 мм

100

МК 2

27,7

136

МКН

12,857

50

MQ1

12,414

100

MQ2

18

119

Quad Star 1400

Quad Systems

Лінійка

4 позиції

-

18

-

Стріч- ка,       12 мм

132

ТСМ - 60

Sanyo/ Sensbey, США, Японія

Ротор

18 пози-цій

-

14,4

-

Стріч- ка,       32 мм

100

ТСМ - 41

10 пози-цій

10,2

-//-,      12 мм

70

СХ - 4040

TDK, Японія

Ротор, лінійка

120 пози-цій,        10 голо-вок

-

-

CHIP, SOT

Стріч- ка,      12 мм

RX – 4060

12

60

CX - 1020

10,3

20

Netplace

Netco Automation

США

х-у робот

2 головки

-

5

CHIP,

PLCC

Стріч- ка

-

MS – 72 / 90

Siemens

-

-

0,075

-

PLCC

-

-

HS - 180

PPM – 7

Zevatech Inc, США

-

-

-

-

PQFP QFP

-

-