Класи неорганічних сполук, страница 16

                                      MgOHCl + HCl = MgCl2 + H2O

     Назви солей.

     Назви середніх солей утворюються з назви катіону метала і назви кислотного залишку. Якщо іон  металу  може  мати  різні ступені окислення,  вказується ступінь окислення металу: Na2CO3 - натрій карбонат ,  Al2(SO4)3 -алюміній сульфат, Fe(NO3)2-  ферум (ІІ) нітрат.

Назва кислих солей утворюється додаванням до аніону префікса гідроген, а якщо необхідно, то з відповідним числівником: NaHSO4 — натрій гідрогенсульфат;  КН2РО4 — калій  дігідрогенфосфат.

Назви основних солей утворюють, додаючи  до назви    катіону  слово “гідроксид”:  Al(OH)Cl2 — алюміній гідроксид дихлорид, Fe(OH)2NO3 — ферум (ІІІ) дигідроксид нітрат.

          Подвійні солі складаються з іонів двох різних металів і кислотного залишку:  КАІ(SO4)2 калій - алюміній сульфат;   NH4Fe(SO4)2 – аммоній ферум(ІІІ) сульфат.

     Одержання солей.

1. Реакція нейтралізації:

                             КОН + HNO3 = KNO3+ H2O

 2. Взаємодія кислот з основними оксидами:

                             H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

3. Взаємодія кислот з солями:

                             HCl + AgNO3 = AgCl¯ + HNO3

4. Взаємодія солей:

                             Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4¯

5. Взаємодія основ з кислотними оксидами:

                             Сa(OH)2 + CO2 = CаСО3¯ + H2O

 6. Взаємодія солей з лугами:

                             3КОН + FeCl3 =  3KCl + Fe(OH)3¯

7. Взаємодія основних оксидів з кислотними:

                             CaO + SіO2 = CaSіO3

8. Взаємодія металів з неметалами:

                             2К + Сl= 2КCl.

9. Взаємодія металів з кислотами: