Класи неорганічних сполук, страница 14

2. Взаємодія оксидів лужних і лужно-земельних металів з водою:

          Na2O + H2O = 2NaOH;   СаО + Н2О = Са(ОН)2

3. Взаємодія солей з лугами. Цей спосіб використовується для одержання нерозчинних в воді основ:

                   FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2¯ + Na2SO4;

                    CuCl2 + 2KOH = Cu(OH)2¯ + 2KCl

     Хімічні властивості основ.

1. Взаємодія з кислотою (реакція нейтралізації):

          KOH + HCl = KCl + H2O;  Cu(OH)+ H2SO4 = CuSO4 +2H2O

2. Взаємодія з кислотними оксидами (ангідридами кислот):

          2NaOH+CO2 = Na2CO3 + H2O;  Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O

3. Взаємодія з солями:

          Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Амфотерні гідроксиди.

    Гідрати амфотерних оксидів (Zn(OH)2;   Al(OH)3;  Cr(OH)3;  Sn(OH)2  та інші) мають амфотерні властивості. При взаємодії з кислотами амфотерні гідроксиди проявляють основні властивості:

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O;   2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O

 
При взаємодії з основами вони проявляють кислотні властивості:

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

                              Натрій цинкат              -реакції  відбуваються      при                                                                                                                           .      Al(OH)3 + NaOH = NaАlO2 + 2 H2O                       сплавленні