Класи неорганічних сполук, страница 15

 
                        Натрій алюмінат

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]            - реакції відбуваються у

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3[Al(OH)6]                          розчинах

               Натрій гідроксоалюмінат

Солі.

     Сіллю називають продукт заміщення атомів водню в кислоті на метал. В водних розчинах солі дисоціюють на катіон металу і аніон  кислотного залишку:

         Na Cl « Na+ + Cl-;      K3PO4  « 3K+ +PO43-

Розрізняють середні, кислі, основні, подвійні солі. Будь-яку сіль можна вважати, як продукт взаємодії основи з кислотою:

                             2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O;

Na2SO4 — середня сіль  — продукт повної нейтралізації.

При недостатній для повної нейтралізації кількості лугу утворюється кисла сіль:

                               NaOH + H2SO4 = NaНSO4+ H2O,

 яка дисоціює за рівнянням:

                             NaHSO4   « Na+ + HSO4-

Кислі солі утворюються багатоосновними кислотами. Перевести кислі солі в основні можна  діючи  на них  основами:

                             NaHSO4 + NаOH = Na2SO4 + H2O

          Основні солі можна представити як продукт неповного заміщення гідроксогруп основи на кислотні залишки. Вони утворюються з багатокислотних основ:

                             Mg(OH)2 + HCl = MgOHCl + H2O

Дисоціює основна сіль з утворенням катіону MgOH+ :

                                      MgOHCl  «  MgOH+ + Cl-

Перевести основні солі в середні  можна,  діючи  на  них  кислотою: