Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 9

Результати вимірювань і розрахунків необхідно занести у табл. 1.3.

         Таблиця 1.3 – Виміряні значення оптичної щільності та результати розрахунків для тиражного відбитку

Назва характеристики

Номер

виміру

Номер поля шкали

1

2

3

12

1.Оптична щільність, Dij, Б

1

2

6

2.Середнє арифметичне значення оптичної щільності, , Б

3. Систематична складова похибки, Δсj, Б

4. Середнє квадратичне відхилення, σj

5. Випадкова складова похибки, Δвj, Б

6. Дійсне значення оптичної щільності відбитку, Djдійсне, Б (нижня та верхня межі)

нижня межа

верхня межа