Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 22

   5. Виконують оцінювання групових показників якості з урахуванням коефіцієнтів вагомості (табл. 3.1, графа 6) за формулою (3.4). Результати оцінювання групових показників якості записують у графу 9 табл. 3.1.

   6. Виконати оцінювання рівня якості книги в цілому з урахуванням коефіцієнтів вагомості (табл. 3.1, графа 7) за формулою (3.5).

   7. Отриману узагальнену оцінку якості книги віднести до однієї з таких категорій якості:

                                     ³ 1,0 – відмінно;

                        1,0  >     ³  0,8 – добре;

                        0,8  >     ³   0,6 – задовільно;

                           0,6  >    ³   0,4 – незадовільно.

   8. Побудувати причинно-наслідкову діаграму рівня якості книги від показників якості за допомогою програми Microsoft Visio.


            Таблиця 3. 1  – Базові та граничні значення одиничних показників

                                       та приклад розрахунку (* – приклад розрахунку)

 

Показник якості книги

Значення одиничного показника

Граничне значення показника

Коефіцієнт вагомості показника

Відносний показник якості

 

Оцінюваного, Рі

Базового, Рібаз

Рmin

Рmax

Оди­нич­но­го, аі

Комп­лекс­ного, Аі

Оди­нич­но­го, qі

Комп­лексного Qігр

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I. Якість друкування книги:

1.1 Градація тонових

      зображень, Кград

1.2 Рівномірність, Крівн

1.3 Чіткість, Кч

1.4 Графічні спотвор­ення

      зображень, %

1,25*

0,85*

0,9*

1,9*

1,50

1,0

1,0

1,2

1,23

0,60

0,50

2,7

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,83*

0,85*

0,90*

0,64*

0,8*

 

II. Міцність скріплення книжкового блока:

2.1 Зусилля розриві блока,

      кН/м

2.2 Зусилля вириву аркуша з

      блока, Н/см

1,15*

8,8*

1,8

10,0

0,85

6,8

0,6

0,1

0,3

0,64*

0,88*

0,74*

 

III. Якість виготовлення та оздоблення книжкової оправи:

3.1 Неточність геомет­ричних розмірів еле­ме­н­тів конструкції, ΔКмм:

а) передніх кантів ΔП;

б) верхніх і нижніх кантів, ΔВ, Н;

3.2 Глибина біга, мм

3.3 Глибина тиснення, мм:

      а) блинтового на папері

      б) на ПВХ матеріалі;

      в) фольгою.

3.4 Нечіткість друку і    

      тиснення:

а) різкість, мм

б) роздільна здатність, бали:

     3,5 лін./см – 1 бал;

     4,6 лін./см – 2 бала;

     8,3 лін./см – 3 бала.

3*

4*

1,0*

0,3*

0,2*

0,08*

1,0*

2*

3

3

1,7

0,25

0,25

0,1

1,1

2,5

2

3

1,5

0,2

0,2

0,05

1,0

1

4

5

2

0,3

0,3

0,15

1,15

3

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,1

1,0*

0,75*

0*

1,2*

0,9*

0,8*

0,64*

IV Показник естетич­них властивостей:

4.1 Рівень оформлення, бали

6*

8

5

10

1

0,1

0,75*

0,75*

V Показник ергоно­міч­них властивостей:

5.1 Зручність у використанні, бали

5.2 Кут розкриття книжкового блоку,

7*

120*

8

160

5

100

10

180

0,4

0,6

0,3

0,875*

120*

0,94*