Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»

Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Корінь М.В.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Реінжиніринг підприємств»

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Харків 2011


Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Корінь М.В. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2011.- 62 с.

Дисципліна «Реінжиніринг підприємств» призначена для теоретичної та практичної підготовки студентів спеціальності «Економіка підприємства» (спеціаліст, магістр).

В конспекті лекцій викладено теоретичні та практичні основи реінжинірингу бізнес-процесів, наведено концептуальні основи формування бізнес-процесів, методи їх опису, моделювання та розкрито можливості реінжинірингу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.

Рекомендується для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Конспект лекцій розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри „Економіка, організація і управління підприємством” від 25 листопада 2011 р., протокол № 4

Рецензент:

к.е.н., доцент Якименко Н.В.


Зміст

Вступ                                                                                                               4

Тема 1 Концептуальні основи формування бізнес-процесів                   5

1.1Формування ідей процесного підходу                                            5

1.2 Зміст і основні параметри бізнес-процесів                                    7

Тема 2 РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту                                                                                                                                11

2.1 Суть реінжинірингу бізнес-процесів                                             11

2.2 Принципи побудови  та переваги реінжинірингу бізнес-процесів                                                                                                                              12

2.3. Роль реінжинірингу у забезпеченні конкурентних переваг підприємств                                                                                                                      18

Тема 3 Методи опису та моделювання бізнес – процесів                      21

3.1 Методи опису бізнес-процесів                                                        21

3.2 Цілі та принципи моделювання бізнес – процесів                        25

3.3 Засоби моделювання бізнес-процесів                                            26

Тема 4 Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у діяльність підприємства                                                                                                  30

4.1. Етапи реінжинірингу бізнес-процесів                                           30

Тема 5 Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів                                                                                                           38

Тема 6 Засоби проведення реінжинірингу бізнес-процесів                    40

Тема 7 Методика проведення реінжинірингу                                         44

7.1. Сім правил реінжинірингу                                                                       44

7.2 Методика проведення реінжинірингу бізнес-процесів47

7.3 Приклад реінжинірингу процесу сертифікації продукції              48

Глосарій                                                                                               59

Список літератури                                                                             61

ВСТУП

Ефективність діяльності сучасних підприємств досягається шляхом добре організованого менеджменту. В наш час найбільш ефективним вважається процесний менеджмент. Об’єктом менеджменту при цьому виступає бізнес-процес – цілеспрямована сукупність послідовних взаємопов’язаних видів діяльності, що перетворюють ресурси підприємства в необхідний результат, представляють цінність для внутрішніх та зовнішніх  споживачів та в цілому забезпечують отримання підприємством доходу (прибутків).

Розвиток та широке використання обчислювальної техніки допомагає вирішити проблему ефективного використання потужних, концептуальних, математичних та технічних засобів, одним із яких є реінжиніринг бізнес-процесів (РБП). За визначення засновників даного методу М.Хаммера та Д.Чампі  реінжиніринг бізнес-процесів (BPR – Business Process Reengineering) – це «фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів для корінного покращення основних показників діяльності підприємства». Мета реінжинірингу бізнес-процесів є  системна реорганізація матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, спрямована на спрощення організаційної структури, перерозподіл та мінімізацію використання різних ресурсів, скорочення термінів реалізації потреб споживачів, підвищення якості їх обслуговування. Таким чином, мова йде про формування зовсім нових ділових цілей з використанням останніх досягнень інформаційних технологій.

Похожие материалы

Информация о работе