Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 29

В третьому випадку на основі надісланих результатів «Мотивованої відмови» повідомляється відділ закупівель про необхідність знешкодження товару, що також відбувається по телефону.

Параметри та показники процесу

Основним параметром Процесу є тривалість виконання функцій, сума яких визначає загальну тривалість кожного варіанту Процесу. Розрахунок тривалості за сценаріями процесу Сертифікації через тривалість функцій зображено в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 - Тривалість варіантів процесу сертифікації

Функція

Тривалість виконання функції

Кількість виконання функції за сценарієм

1

2

3

4

Формування комплекту для сертифікації

10 хвилин

1

1

2

2

Доставка комплекту в Центр сертифікації

1,5 години

1

1

2

1

Контроль якості. Прийняття рішення щодо видачі сертифікату

5 днів

1

1

2

1

Доставка результатів сертифікації

1,5 години

1

1

2

1

Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату

10 хвилин

1

1

1

Повідомлення відділу закупівель про необхідність повернення товару

10 хвилин

1

Запит документів, яких не вистачає у постачальника

1 день

1

1

Відправка документів, яких не вистачає

5 днів

1

1

Тривалість процесу округлена до цілих днів

6

6

17

12

Сценарій 1. Найменш тривалий шлях протікання процесу. В цьому випадку виконуються наступні функції: «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення щодо  видачі сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування Відділу продажу про отримання Сертифікату».

При цьому функція «Оплата послуг сертифікаційного центру» не враховується при вимірюванні терміну сертифікації продукції, тому що  після «Інформування Відділу продажу про отримання Сертифікату» товар відпускається в продаж, і тривалість процесу надалі не впливає на заморожування оборотних засобів.

Сценарій 2, наведений в таблиці, показує таку тривалість процесу, як і оптимальний, однак при цьому не досягається мета. В результаті отримання мотивованої відмови з Центру сертифікації слідує повідомлення відділу закупівель про доставку, зберігання та, можливо, утилізацію товару, необхідно вимагати від постачальника. Це також можливо викличе необхідність понесення додаткових витрат та часу. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації», - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Повідомлення відділу закупівель про необхідність повернення товару».

Сценарій 3 – найбільш тривалий варіант із наведених в таблиці. Процес фактично повторюється два рази: після отримання результатів сертифікації з’ясовується, що в сертифікації відмовлено із-за невідповідності документації. Необхідно відправити запит постачальнику на документацію, якої не вистачає в комплекті, після отримання якої починається процес з формування комплекту для сертифікації. В результаті повтор процесу приводить до різкого збільшення тривалості до 17  днів. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту до Центру сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату». – «Доставка результатів сертифікації» - «Запит документів, яких недостатньо у постачальна» - «Відправлення недостатньої документації» - «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату».