Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 13


2. Формування регламентованих звітних документів

Для формування звітних документів наприкінці періоду необхідно вибрати «Звіти» ® «Бухгалтерія» ® «Регламентовані звіти». У вікні, що відкрилося (рис. 23), варто вказати потрібний звіт і натиснути кнопку «Відкрити».

Рис. 23. Вікно вибору регламентованого звіту

Вікно звіту складається з двох частин. У верхній частині вибирається фірма, указується період, за який формується звіт. Для автоматичного розрахунку підсумкових даних необхідно поставити позначку «Автоматичний розрахунок». При цьому редагування підсумкових комірок буде заборонено.

Позначка «Формат висновку» служить для переключення формату виводу (у гривнях, тисячах гривень, з копійками).

Автоматичне заповнення бланка звіту на підставі даних бухгалтерського обліку відбувається при натисканні на кнопку «Заповнити». При цьому всі комірки бланка попередньо очищаються. Дані про фірму заповнюються на підставі даних довідника «Фірми».

Комірки, пофарбовані жовтим кольором, призначені для введення і редагування даних вручну.

Комірки, виділені зеленим кольором, обчислюються на основі даних в комірках жовтого кольору і не редагуються вручну. Це, як правило, рядки, що підсумовують, або стовпці бланка.

При натисканні на кнопку «Зберегти» відбувається збереження регламентованого звіту в каталог, зазначений на закладці «Додатково» у довіднику фірм.

Роздрукувати звіт можна за допомогою вибору в головному меню «Файл» ® «Друк».

Для виходу з форми звіту служить кнопка «Закрити».

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Порядок виконання лабораторної роботи наступний.

1. Установити поточний розрахунковий період.

2. Заповнити календарі обліку робочого часу за графіками роботи «п'ятиднівка, 36-годинний тиждень» і «п'ятиднівка, 40-годинний тиждень».

3. Нарахувати заробітну плату працівникам фірми.

4. Нарахувати відпускні директорові за щорічну відпустку.

5. Нарахувати місячну премію співробітникам адміністрації в розмірі 10% від основної заробітної плати.

6. Виплатити 90% заробітної плати працівникам фірми.

7. Виплатити недоотриману заробітну плату.

8. Виконати відрахування з заробітної плати в державні цільові фонди.

9. Визначити фінансові результати і сформувати звітні документи «Розрахункові листки», «Зведення відрахувань у фонди», «Баланс», «Звіт про рух грошових коштів».

10. Зробити розрахунок середньооблікової чисельності співробітників.

1. Зміна поточного розрахункового періоду

Усі розрахунки за заробітною платою виконуються винятково в поточному розрахунковому періоді (місяці).

Змінити розрахунковий період можна в журналі «Зарплата» («Журнали» → «Зарплата» →«Зарплата»). Для цього в панелі інструментів необхідно натиснути на піктограму «» («Змінити період розрахунку») або послідовно вибрати пункти меню «Дії» → «Змінити період розрахунку…». У вікні зміни розрахункового періоду (рис. 24) кнопка «Додатково» дозволяє довільно установити період розрахунку.

Рис. 24. Вікно зміни поточного періоду розрахунку

2. Заполнение календарей учета рабочего времени

Для виконання розрахунків необхідно спочатку заповнити «Календарі» («Операції» → «Календарі…»), що призначені для обліку робочого часу працівників підприємства. У вікні вибору календаря варто послідовно виділити «П'ятиднівка 40» і натиснути на кнопку «ОК». Календар заповнюється автоматично при натисканні на кнопку «Автозаповнення» (рис. 25). Потім календар можна закрити.

Рис. 25. Вікно заповнення календаря «П’ятиднівка 40»

Аналогічно заповнюється календар «П’ятиднівка 36».

Календареві повинні відповідати «Графіки роботи співробітників» («Довідники» → «Зарплата» → «Графіки роботи»). Графік роботи співробітників «П'ятиденка (звичайний)» (40-годинний робочий тиждень) уже заповнений у системі за умовчанням, за цим графіком були оформлені на роботу співробітники фірм (див. лабораторну роботу №1).

Для прийняття на роботу співробітників з іншим графіком роботи в довідник графіків необхідно додати новий елемент (рис. 26) з реквізитами: «Найменування» → «П'ятиднівка (36)», «Основні години» — «П'ятиднівка 36», «Нічні години» → «Порожній». Потім елемент варто зберегти і прийняти на роботу співробітників з даним графіком роботи.

Рис. 26. Вікно заповнення нового рядка довідника «Графіки роботи»

3. Нарахування заробітної плати

Першим документом, що повинний бути введений для нарахування заробітної плати, є документ «Початок місяця» («Документ» → «Зарплата» → «Початок місяця»). У документі необхідно вказати тільки найменування фірми, після чого провести його (рис. 27). У цьому випадку місяць відкривається за всіма підрозділами і всіма співробітниками фірми.

Рис. 27. Вікно документа «Початок місяця»

При використанні прямого способу обліку відпрацьованого часу на початку місяця необхідно заповнити документ «Табель» («Документи» → «Зарплата» → «Табель»). Датою «Табеля» повинний бути перший день того місяця, за який він вноситься. У шапці «Табеля» варто заповнити тільки найменування фірми. У цьому випадку табель буде проведений за всіма підрозділами, графіками роботи, категоріями і співробітниками фірми. При натисканні кнопки «Заповнити» табель автоматично заповнюється списком співробітників, що працюють у фірмі, і даними про кількість робочих змін і годин у звітному місяці. На практиці документ повинний бути роздрукований порожнім, потім збережений без проведення. У цьому випадку він заповнюється вручну табельником наприкінці місяця реальними даними і проводиться. У лабораторній роботі варто провести документ із даними, проставленими системою за умовчанням (рис. 28).