Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 9

У випадку використання тільки рахунків витрат класу 9 рахунки класу 8 закривати не потрібно.


Таблиця 4

Господарські операції

№ з/п

Документ

Зміст операції

Рахунки, що кореспондують

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

1. Договір (вказати постачальника, «Вид торгівлі» — «Передоплата», «Вид ПДВ» — «20%», «Сума»«72000», «Вид валових доходів/витрат»«Валові витрати» → «(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва» → «(Ж 05) Придбання товарів», «Спосіб формування податкових документів» — «на кожний документ»)

2. Рахунок вхідний (на підставі «Договору»);

3. Платіжне доручення (на підставі «Рахунка вхідного», указати гривневий розрахунковий рахунок постачальника)

4. Банківська виписка («Підбор» ® «за рахунками вхідними» або «Заповнити за платіжками»).

Перераховано передоплату постачальникові за товари за закупівельними цінами, у т.ч. ПДВ: клавіатура — 350 шт., килим для миші — 455 шт., маніпулятор «Миша» — 450 шт., комп'ютер Athlon XP 2000+ — 15 шт. (додати в довідник «Номенклатура»: ціна закупівлі 3300 грн.)

6442

3711

6441

311

12000

72000

5. Прибуткова накладна (товари) (на підставі «Рахунка вхідного»). Для формування бухгалтерських проводок за торговельними операціями необхідно провести документ «Регламентні документи» → «Формування проводок за торговельними операціями» з порядком формування проводок «Формувати детальні проводки за кожним торговельним документом». Даний документ забезпечить формування проводок за всіма торговельними документами поточного періоду

Надійшли товари від постачальника

ВР

631

6441

281

ВР

3711

631

631

60000

72000

12000

60000

6. Запис книги придбання (на підставі «Прибуткової накладної (товари)»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

6415

6442

12000


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

2

Банківська виписка («Вид руху»«Надходження», «Вид оплати»«Оплата», «Рахунок»«601», «Вид приходу/витрати»«Інше надходження», «Валовий доход/витрата» — «Не доход і не витрата», ввести параметри кредиту в субконто 1: кредит короткостроковий, термін повернення на 6 міс. пізніше поточної дати, 5,64% річних)

Отримано короткостроковий кредит (160000 грн.) терміном на 6 міс. для придбання товарів 

311

601

160000

3

Видатковий касовий ордер («Вид операції»«Видача грошей під звіт», вказати в субконто 1 співробітника, якому виданий аванс)

Видано співробітникові під звіт на командировочні витрати 800 грн.

3721

301

800

4

1. Договір (указати постачальника, «Вид торгівлі» — «Передоплата», «Вид ПДВ» — «20%», «Сума»«11520», «Вид валових доходів/витрат»«Валові витрати» → «(24) Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів», «Спосіб формування податкових документів» — «на кожний документ»)

2. Рахунок вхідний (на підставі «Договору», «Що прибуткуємо»«ОС, НМА, інші необоротні матеріальні активи», «Тип цін»«Закупівельні»);

3. Прибуткова накладна (на підставі «Рахунка вхідного»)

Отримано устаткування без передоплати: касовий апарат («Ціна без ПДВ» — «9600 грн.»)  від постачальника (магазин «Супутник») (у групу «Придбання основних засобів» ввести касовий апарат)

6412

152

631

631

1920

9600

4. Банківська виписка (підбор за «Рахунками вхідними»)

Перераховано постачальникові за придбане устаткування

631

311

11520

5. Запис книги придбання (на підставі «Прибуткової накладної»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

6415

6442

1920


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

6. Введення в експлуатацію (вказати «Введення в експлуатацію необоротних активів», «Вид необоротних активів»«Основні засоби», натиснути кнопки «Провести» → «Заповнити за залишками», у графі «Необоротний актив» у довідник у групу «Виробничі» ® «Основні засоби» ввести «Касовий апарат» («Вид необоротного активу» — «Основний засіб», «Рахунок обліку»«106»), «Первісна вартість»«9600 грн.», «Дата введення в експлуатацію» — поточна, на закладці «Додатково» — установити позначку «Нараховувати знос у податковому обліку», «Податковий облік» — «Група 2», «Вид витрат»«Витрати на збут»«Утримання ОС, НМА для збуту», «Ліквідаційна вартість»«100 грн.», «Термін корисного використання»«12 міс.»)

Устаткування встановлене і введене в експлуатацію

106

ОС2

152

9600

9600

5

1. Договір (указати постачальника, «Вид торгівлі» — «Передоплата», «Вид ПДВ» — «20%», «Сума»«48000», «Вид валових доходів/витрат»«Валові витрати» → «(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва» → «(Ж 05) Придбання товарів», «Спосіб формування податкових документів» — «на кожний документ»)

2. Рахунок вхідний (на підставі «Договору»);

3. Платіжне доручення (на підставі «Рахунка вхідного», увести гривневий розрахунковий рахунок постачальника);

4. Банківська виписка («Підбор» → «За рахунками вхідними»)

Оплачено постачальникові («Небесна мережа») вартість товару за закупівельною ціною придбання (монітор «Samsung» 17”, 50 шт., ціна закупівельна 960 грн.)

6442

3711

6441

311

8000

48000