Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 14

Рис. 28. Вікно документа «Табель»

Розрахунок заробітної плати співробітників фірми виконується документом «Розрахунок заробітної плати» («Документи» → «Зарплата» → «Розрахунок заробітної плати»). У документі необхідно вказати найменування фірми і провести його (рис. 29). За умовчанням документ проводиться і відбивається в «Повному журналі» на кінець місяця.

Рис. 29. Вікно документа «Розрахунок заробітної плати»

При розрахунку заробітної плати для правильного нарахування прибуткового податку варто також провести документ «Перерахування прибуткового» («Документи» → «Зарплата» → «Інші нарахування і утримання» → «Перерахування прибуткового»). У документі необхідно вказати рік проведення розрахунків. Якщо не обраний реквізит «Підрозділ», при натисканні кнопки «Заповнити» у табличній частині проводиться перерахунок за всіма співробітниками фірми (рис. 30).

Рис. 30. Вікно документа «Перерахування прибуткового»

Переглянути результати нарахування можна в журналі «Зарплата». При натисканні кнопки «Розрахувати всі» результат буде перелічений за усіма видами розрахунку. Для перегляду результату за різними співробітниками фірми необхідно натиснути піктограму «» («Всі об'єкти розрахунку»). У журналі передбачений також друк розрахункових листків за співробітником (кнопка «Розрахунковий листок»).

4. Нарахування відпускних

Документ «Наказ по відпустці» («Документи» → «Накази» → «Наказ по відпустці») призначений для введення інформації про відпустки співробітників. «Наказ по відпустці» проводиться тільки у випадку, якщо в попередньому місяці були зроблені нарахування з заробітної плати.

У діалоговій формі документа (рис. 31) варто вибрати фірму, дату документа (наступним місяцем), вид відпустки («щорічний»), спосіб введення інформації «Ввести відпускні відразу», указати вид господарської операції з оплати («Зарплата» → «Відпускні» → «Оплата відпускних (адміністрація)»).

Рис. 31. Вікно документа «Наказ по відпустці»

У табличній частині документа заповнюється наступна інформація: «Співробітник» — указати співробітника, що іде у відпустку; «Період з», «Період по» — указати дату початку і закінчення періоду, за який дається відпустка (з першого січня поточного року по перше січня наступного року); дату початку відпустки (наступним місяцем). Дата закінчення відпустки заповнюється автоматично в залежності від величини відпустки, зазначеної в графі «Покладається днів відпустки» у «Наказі про прийом».

Для автоматичного розрахунку середньої заробітної плати служить кнопка «Розрахувати», після чого таблична частина документа заповниться даними про середню заробітну плату співробітника.

Після проведення документа в журналі «Зарплата» з'явиться запис за співробітником «Відпускні» і ряд розрахунків за наступні періоди. Для заповнення сум розрахунків необхідно натиснути кнопку «Розрахувати все».

5. Нарахування премій та утримань

Для розрахунку сум різних видів премій призначений документ «Нарахування і утримання списком» («Документи»«Зарплата» → «Інші нарахування і утримання» → «Нарахування і утримання списком»).

У документі (рис. 32) необхідно указати фірму, поле «Підрозділ» не заповнюється, у реквізиті «Розрахунок» слід зазначити «Щомісячна премія», «Спосіб нарахування»«Відсотком».

Рис. 32. Вікно документа «Нарахування і утримання списком»

На закладці «Додаткові» необхідно указати відсоток («10%»), дати початку і закінчення періоду розрахунку (початок і кінець поточного місяця).

Дані про співробітників заповнюються автоматично при натисканні кнопки «Заповнити». У цьому випадку нарахування премії здійснюються для всіх співробітників фірми. Для нарахування преміальних співробітникам конкретного підрозділу необхідно заповнити поле «Підрозділ», у випадку нарахування конкретному співробітникові рядки в табличній частині необхідно заповнювати вручну. Документ варто провести натисканням кнопки «ОК».

Потім необхідно відкрити журнал «Зарплата» і перерахувати всі записи, натиснувши кнопку «Розрахувати все».

6. Виплата заробітної плати

Для оформлення виплати заробітної плати передбачений документ «Платіжна відомість» («Документ» → «Зарплата» → «Платіжна відомість») (рис. 33).

Рис. 33. Вікно документу «Платіжна відомість»

Період, за який здійснюється виплата (поточний місяць) і вид виплати («Виплата заробітної плати за місяць) встановлені в документі за умовчанням. Дата виплати встановлюється четвертого числа наступного місяця.

У групі реквізитів «Форма виплати» необхідно вказати «Через касу підприємства».

У групі реквізитів «Відсоток виплати» варто указати відсоток від належної співробітникам суми («90%») і визначити, від якої суми він буде розрахований («від загальної суми»).

При натисканні кнопки «Далі» система видасть повідомлення «Не обраний підрозділ! Заповнити за всіма співробітниках?», на яке варто відповісти «Так». Документ проводиться і записується при натисканні кнопки «Готово».

Для виплати заробітної плати необхідно спочатку перевести суму заробітної плати з розрахункового рахунка в касу (документ «Прибутковий касовий ордер», указати «Вид операції» — «Надходження грошей з банку», «Субконто 1» — поточний гривневий рахунок фірми, суму, достатню для виплати заробітної плати). Потім на підставі «Платіжної відомості» варто ввести «Видатковий касовий ордер».

7. Виплата недоотриманої заробітної плати