Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 12

1

2

3

4

5

6

2. Фінансові результати («Закриття елементів витрат (рахунки класу 8)»)

Амортизаційні відрахування за основними засобами віднесені на фінансові результати

93

831

1239,67

13

1. Рахунок (ввести фірму-покупця, «Що продаємо» — «Товари», «Тип цін»«Дрібнооптові»)

2. Видаткова накладна (товари) (на підставі «Рахунка»)

3. Податкова накладна (на підставі «Видаткової накладної», на закладці «Додатково» указати «Хто виписав накладну» — бухгалтера фірми)

Відвантажено товар фірмі «Кроссроуд» за дрібнооптовими цінами: клавіатура (10 шт.), килим для миші (10 шт.), маніпулятор «Миша» (20 шт.), монітор «Samsung» 17” (4 шт.), комп'ютер Athlon XP 2000+ (2 шт.). Нарахований ПДВ на відвантажений товар. Списано куплений товар зі складу

ВД

361

702

902

ВД

702

6415

281

12077

14492,4

2415,4

9418

4. Банківська виписка («Підбор» ® «За рахунками», «Валові доходи / витрати» — «Валові доходи» ® «(А) Доходи від продаж товарів (робіт, послуг)» ® «(А 1.1) Продажів товарів, виконання робіт, надання послуг»)

Отримано оплату від покупця за товари

311

361

14492,4

14

Прибутковий касовий ордер («Вид операції» — «Надходження грошей з банку», «Субконто 1» — гривневий поточний рахунок фірми)

Надійшло в касу для виплати заробітної плати співробітникам

301

311

50000


15

1. Платіжне доручення (указати «Оплата податку/відрахування», «Вид податку» «Податки і відрахування з фонду заробітної плати» → «Пенсійний з фонду заробітної плати», «Рахунок»«651», увести контрагента в групу «Інші» — банк, на розрахунковий рахунок якого здійснюються відрахування податку, указати його гривневий розрахунковий рахунок)

2. Банківська виписка («Заповнити за платіжками», «Валові доходи / витрати» — «Валові витрати» ® «(19) Податки»)

Перерахована з розрахункового рахунка заборгованість на початок місяця зі зборів у Пенсійний фонд

651

ВР

311

ВР

8730

8730


Закінчення табл. 4

1

2

3

4

5

6

16

1. Платіжне доручення (указати «Оплата податку/відрахування», «Вид податку»«Податки і відрахування з фонду заробітної плати» → «Безробіття з фонду заробітної плати», «Рахунок»«653»), указати контрагента банк, на розрахунковий рахунок якого здійснюються відрахування податку, указати його гривневий розрахунковий рахунок)

2. Банківська виписка («Заповнити за платіжками», «Валові доходи / витрати» — «Валові витрати» ® «(19) Податки»)

Перерахована з розрахункового рахунка заборгованість на початок місяця зі зборів на соціальне страхування на випадок безробіття

653

ВР

311

ВР

800

800

17

1. Платіжне доручення (указати рахунок «951», контрагента — банку-кредитора, його розрахунковий рахунок, видалити суму ПДВ)

2. Банківська виписка («Заповнити за платіжками», указати «Субконто 1»«Основна діяльність», «Субконто 2»«Адміністративні витрати» → «Послуги банків», «Валові доходи / витрати» — «Валові витрати» → «(З) Витрати за операціями з борговими зобов'язаннями та валютними цінностями» → «З 29.07 Проценти за боргами інші крім неприбуткових»

Оплачено відсотки банкові за користування кредитом

951

ВР

311

ВР

752

752


18

1. Послуги сторонніх організацій (ввести фірму — постачальника послуги, «Категорія цін»«Закупівельні»)

Оприбутковано консультаційні послуги фірми «1С: Консалтинг» («Вид ТМЦ» — «Послуга», «Вид ПДВ» — «20%», на закладці «Бухгалтерський облік» указати «Рахунок витрат ТМЦ»«84», «Вид витрат»«Адміністративні витрати» ® «Інші загальногосподарські витрати», ціна 2880 грн.)

ВР

6442

84

ВР

631

631

2400

480

2400


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

2. Платіжне доручення (на підставі документа «Послуги сторонніх організацій»)

3. Банківська виписка («Заповнити за платіжками», «Валові доходи / витрати» — «Валові витрати» ® «(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва» ® «(Ж 09) Надання послуг, виконання робіт»)

Оплачено консультаційні послуги

631

311

2880

4. Запис книги придбання (на підставі документа «Послуги сторонніх організацій»)

Відображено ПДВ на консультаційні послуги

6415

6442

480

5. Фінансові результати («Закриття елементів витрат (рахунки класу 8)»)

Консультаційні послуги списані на адміністративні витрати

92

84

2400

19

1. Видаткова накладна (товари) (указати тип цін — «Оптові»);

2. Податкова накладна (на підставі «Видаткової накладної (товари)»)

Відвантажені зі складу товари фірмі «Кроссроуд» за оптовими цінами: клавіатура (70 шт.), килим для миші (80 шт.), маніпулятор «Миша» (75 шт.), монітор «Samsung» 17” (20 шт.), комп'ютер Athlon XP 2000+ (10 шт.). Нарахований ПДВ на відвантажений товар. Списано куплений товар зі складу

ВД

361

702

902

ВД

702

6415

281

54057,5

64869

10811,5

47646,25

20

Банківська виписка («Підбор» ® «За видатковими накладними», «Валові доходи / витрати» — «Валові доходи» ® «(А) Доходи від продаж товарів (робіт, послуг)» ® «(А 1.1) Продажів товарів, виконання робіт, надання послуг»)

Отримано оплату за відвантажений товар

311

361

64869


21

Фінансові результати («Визначення фінансового результату»)

Визначено фінансовий результат

702

791

791

791

791

791

792

791

902

92

92

92

93

951

66134,5

57064,25

3200

4240

3200

800

752