Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 10


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

5. Прибуткова накладна (товари) (на підставі «Рахунка вхідного»)

Товар оприбуткований на склад

631

ВР

6441

281

3711

ВР

631

631

48000

40000

8000

40000

6. Запис книги придбання (на підставі «Прибуткової накладної (товари)»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

6415

6442

8000

7. Витрати на придбання товару (на підставі «Прибуткової накладної (товари)», «Рахунок» — «631», «Субконто 1» — «Небесна мережа», «Субконто 2» — указати договір, «Документ-підстава» — «Рахунок вхідний», «Сума–» — «1600», «Субконто валових витрат»«Валові витрати» → «(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва» → «(Ж 05) Придбання товарів»)

Транспортні витрати віднесені на вартість товару з урахуванням ПДВ

ВР

6442

281

ВР

631

631

1600

320

1600

8. Платіжне доручення (на підставі «Рахунка вхідного», указати розрахунковий рахунок постачальника);

9. Банківська виписка («Заповнити за платіжками»)

Оплачено транспортні витрати

631

311

1920

10. Запис книги придбання (на підставі «Витрат на придбання товару»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

6415

6442

320

6

1. Рахунок вхідний («Що прибуткуємо» — «Товари»)

2. Послуги сторонніх організацій (на підставі «Рахунка вхідного»)

Рекламним агентством організована реклама товару (у довідник «Номенклатура» увести послугу — реклама, «Вид ТМЦ» — «Послуга», «Ставка ПДВ» — «20%», «Вид діяльності» — «Основна діяльність», «Вид витрат»«Витрати на збут» ® «Витрати на маркетинг», закупівельна ціна 960 грн.)

ВР

6442

84

ВР

631

631

800

160

800


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

3. Банківська виписка («Підбор» ® «За рахунками вхідними»)

Оплачено за рекламу, у т.ч. ПДВ

631

93

311

84

960

800

4. Запис книги придбання (на підставі документа «Послуги сторонніх організацій»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

631

311

960

5. Фінансові результати («Етап визначення фінансових результатів» — «Закриття елементів витрат (рахунки класу 8)»)

Рекламу списано на витрати на маркетинг

93

84

800

7

1. Видатковий касовий ордер («Вид операції»«Видача грошей під звіт», заповнити субконто 1 — співробітника, якому виданий аванс)

Видано з каси підприємства співробітникові під звіт на придбання МШП

3721

301

8000

2. Прибуткова накладна (указати «Що прибуткуємо» —  «Запаси», «Тип цін» — «Закупівельні»,  «Кількість» — «64 шт.», на закладці «Додатково» указати «Закрити підзвіт на суму» «768 грн.», указати підзвітну особу)

Придбані МШП (термін роботи до 12 міс.) співробітником за видані під звіт засоби у фірмі «Локсі» — набір канцелярський, «Вид ТМЦ»«МШП», «Рахунок обліку»«22», «Вид діяльності» — «Основна діяльність», «Рахунок витрат» — «809», «Вид витрат»«Адміністративні витрати» → «Інші загальногосподарські витрати», ціна закупівельна 12 грн.

ВР

631

6442

22

ВР

3721

631

631

640

768

128

640

3. Введення в експлуатацію (указати «Введення в експлуатацію МШП», натиснути кнопки «Провести» → «Заповнити за залишками»)

МШП введені в експлуатацію

809

МЦ

22

640

640

4. Фінансові результати («Етап визначення фінансових результатів» — «Закриття елементів витрат (рахунки класу 8)»)

МШП віднесені на витрати на збут

92

809

640

5. Запис книги придбання (на підставі «Прибуткової накладної»)

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

6415

6442

128


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6


6. Прибуткова накладна (указати «Що прибуткуємо» —  «ОС, НМА, інші необоротні матеріальні активи», «Тип цін» — «Закупівельні», «Кількість» — «8 шт.», на закладці «Додатково» указати «Закрити підзвіт на суму» — «3840 грн.», указати підзвітну особу)

Придбані МШП у фірмі «Небесна мережа» (термін роботи понад 12 міс. — малоцінні необоротні матеріальні активи) співробітником за видані під звіт засобу — картридж для принтера, «Ціна без ПДВ» — «400 грн.», рахунок обліку «153»

631

6442

153

3721

631

631

3840

640

3200

7. Ручна операція (у «Журналі операцій» увести нову операцію: рахунки за дебетом і кредитом — «ВР», «Субконто 1»«Небесна мережа», «Субконто 2» — прибуткова накладна, «Субконто 3»«Валові витрати» → «(24) Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів»)

Відбито валові витрати з прибуткування МШП

ВР

ВР

3200

8. Введення в експлуатацію (указати «Введення в експлуатацію необоротних активів», «Вид необоротних активів»«Інші необоротні матеріальні активи», натиснути кнопки «Провести» і «Заповнити» ® «За залишками», у графі «Необоротні активи» ввести в довідник групу «Виробничі» ® «Інші необоротні активи» (якщо її немає), у групу ввести картридж для принтера, «Вид необоротного активу»«Інші необоротні матеріальні активи», «Рахунок обліку»«112», «Первісна вартість»«400 грн.», «Вид діяльності» — «Основна діяльність», «Дата введення в експлуатацію» — поточна, на закладці «Додатково» указати «Нараховувати знос у податковому обліку», «Податковий облік» — «Група 3», «Рахунок витрат»«832», «Вид витрат» — «Адміністративні витрати» ® «Утримання загальногосподарських ОС, НМА та ін.», «Метод розрахунку зносу»«100%»)

МШП введені в експлуатацію, нарахований знос

112

832

ОС2

153

132

3200

3200

3200

9. Фінансові результати («Закриття елементів витрат (рахунки класу 8)»)

Знос списаний на адміністративні витрати

92

832

3200