Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 3

Рис. 12. Вікно введення нової категорії

Кожний із введених елементів зберігається при натисканні на кнопку «ОК» і додається у відповідне поле батьківського вікна подвійним натиском миші.

Новий співробітник фірми автоматично зараховується на роботу після проведення документа «Наказ про прийом на роботу» («Документи» → «Накази» → «Наказ про прийом»), який необхідно заповнити для кожного співробітника окремо.

Діалогова форма документа виконана у виді декількох сторінок, переміщення між якими здійснюється шляхом натискання кнопок «Далі» і «Назад».

На першій сторінці документ пропонує створити «Наказ про прийом на роботу» і заповнити його реквізити.

На наступній сторінці синім кольором виділене найменування фірми. Його можна змінити при натисканні на кнопку «» ліворуч від найменування фірми.

При прийомі на роботу нового співробітника в документі необхідно встановити прапорець «Новий». Цей варіант пропонується за умовчанням. Реквізит «Співробітник» у цьому випадку недоступний, він буде заповнений тільки після проведення документа. Ім'я нової людини, що прийнята на роботу, вноситься безпосередньо з довідника «Фізичні особи». Форма довідника відкривається за кнопкою «», що розташована поруч з полем «Фізична особа».

Табельний номер вводиться для кожного знову прийнятого співробітника. За допомогою кнопки «Призначити» можна автоматично задати наступний за порядком вільний табельний номер.

Реквізит «Тип прийому» носить інформативний характер і використовується тільки в друкованій формі «Наказу про прийом на роботу». За умовчанням у ньому пропонується значення «На загальних підставах».

У реквізиті «Графік роботи» необхідно вказати «П’ятиднівка (звичайний)».

Далі необхідно визначити тип трудового договору, що укладається зі співробітником («Безстроковий трудовий договір», тобто договір, що укладається на невизначений термін).

Для наступного виконання лабораторної роботи № 3 дату прийому співробітника на роботу необхідно вказати на місяць раніше поточної дати, так само як і дату наказу про прийом.

У реквізитах «Підрозділ» і «Місце роботи» варто визначити підрозділ фірми, у якому буде працювати співробітник і посаду, що він буде займати.

На наступній сторінці вводяться розрахункові дані за співробітником:

форма оплати праці («Погодинна»);

тип окладу («Місячний оклад»). Припустима для обраної посади «вилка» окладів/тарифів відобразиться праворуч від даного реквізиту;

розмір місячного окладу («Індивідуальний», за умовчанням система установить мінімальний можливий оклад, однак його можна змінити в межах «вилки» окладів);

одиниця виміру відпрацьованого співробітником часу, що визначає, пропорційно чому буде розраховуватися оклад («Дні»);

наявні в співробітника пільги з розрахунку прибуткового податку і збору в Пенсійний фонд («Один неоподатковуваний мінімум» — немає пільг);

спосіб розрахунку збору в Пенсійний фонд («За звичайною шкалою»).

Установка відмітки «Ще» дозволить визначити розмір планованого авансу співробітника, а також включає можливість розрахунку заробітної плати у валюті і розрахунку «від зворотного». Метод розрахунку заробітної плати «від зворотного» припускає, що зазначений оклад співробітника видається «на руки», тобто не містить податки і збори.

На наступній сторінці документа визначаються щомісячні додаткові розрахунки для співробітника (премії, відрахування та ін.).

На передостанній сторінці документа вказується кількість днів основної та додаткової щорічної відпустки, що покладаються співробітникові, стаж роботи, у т.ч. безперервний, рахунок у банку. Якщо співробітник є сумісником, необхідно поставити позначку «Не враховувати співробітника при розрахунку середньооблікової чисельності».

Завершення роботи з документом здійснюється при натисканні кнопки «Готово» на останній його сторінці. Включення відмітки «Прийняти нового» ініціює роботу нового документа для оформлення чергового співробітника.

Далі необхідно повернутися в довідник фірм і продовжити заповнення реквізитів фірми. Для входу в режим зміни запису у вікні «Фірми» необхідно установити покажчик на потрібну фірму і вибрати піктограму «» («Змінити (відкрити)»).

Відповідальні особи фірми (директор, головний бухгалтер, касир, голова профкому) вибираються з довідника співробітників. Для заповнення цих реквізитів необхідно клацнути на кнопку «» праворуч від поля введення і подвійним натиском миші вибрати потрібного співро­біт­ника з довідника.

При збереженні змін система видасть повідомлення про запис періодичних значень. У цьому вікні необхідно натиснути кнопку «» праворуч від дати збереження і змінити неї на дату реєстрації фірми.

Для того, щоб найменування фірми за умовчанням підставлялася в усі документи, необхідно змінити індивідуальні настроювання системи(«Сервіс» → «Індивідуальне настроювання»). У вікні «Індивідуальне настроювання конфігурації для робочого місця» у пункті «Фірма за умовчанням» → «Значення для робочого місця» варто вибрати фірму і у групі «Використовувати» установити реквізит «Значення для робочого місця».

Далі варто перевірити довідник «Типи цін» («Довідники» ® «Типи цін»). У ньому повинні утримуватися типи цін «Закупівельні» — без націнки, «Дрібнооптові»«30 %», «Оптові» — «15 %», «Роздрібні» — «40 %». Якщо записи в довіднику відсутні, їх необхідно ввести.

3. Сервісні функції з обслуговування інформаційної бази

Вилучення об'єктів

Усі системні функції (вилучення, установка звітного періоду та ін.) здійснюється тільки в режимі «Монопольно». Для входу в систему в цьому режимі необхідно при запуску установити відповідну позначку.