Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 6

Введення залишків товарів (рахунок 281) здійснюється з обліком аналітики (табл. 3) за допомогою документа «Введення залишків товарів» («Документи» → «Введення залишків» → «Введення залишків товарів»).

Таблиця 3

Рахунок товарів (281 «Товари»)

№ з/п

Найменування

Група, вид

Одиниця вимірювання

Ціна покупки

Кількість

Сума без ПДВ, грн.

1

Маніпулятор «Миша»

Товар

шт.

12,90

60

645,00

2

Килим для миші

Товар

шт.

9,00

60

450,00

3

Клавіатура

Товар

шт.

36,00

60

1800,00

У документі «Введення залишків товарів» (рис. 18) необхідно ввести фірму, указати дату документа (кінець попереднього періоду), вид залишків («Товар») і вибрати опцію «На складі». Також указується склад фірми і тип цін («Закупівельні»).

Рис. 18. Вікно документа «Введення залишків товарів»

Реквізит «Постачальник» заповнюється шляхом вибору з довідника контрагентів, у якому в групу «Постачальники» необхідно додати новий рядок — фірму-постачальника. Рядок зберігається і потім вибирається у відповідне поле документа.

При введенні фірми-постачальника або покупця можна вказати параметри кредитних ліній (на закладці «Кредити»). В усіх торговельних документах поруч з полем введення найменування постачальника (покупця) при натисканні на кнопку «» можна переглянути поточну заборгованість обраного контрагента.

Табличну частину документа можна заповнити через додавання нових рядків або шляхом підбору (кнопка «Підбір»).

У довіднику «Номенклатура», що відкривається, необхідно створити нову групу «Товари» (якщо її немає) і ввести в неї рядки (табл. 3) з видом ТМЦ «Товар». При натисканні мишею на кнопку «Штрих-код» автоматично заповнюється відповідний реквізит. На закладці «Бухгалтерський облік» необхідно указати «Рахунок обліку ТМЦ» — «281», «Вид діяльності» «Основна діяльність». На закладці «Ціни» указується валюта обліку («Гривня»), ціна товару. При натисканні на кнопку «Записати» елемент зберігається. Після цього стає доступної кнопка «Заповнити», при натисканні на яку автоматично заповнюються різні типи цін товару з урахуванням торговельних націнок. При натисканні на кнопку «ОК» елемент ще раз зберігається, і вікно закривається.

Рядки вводяться в документ подвійним натиском миші. Далі вказується кількість товарів, і документ проводиться.

Перегляд введених документів здійснюється в «Повному журналі» («Журнали» ® «Повний журнал»). Інтервал журналу змінюється також, як і в «Журналі операцій» (піктограма «»).

Контроль сформованих за документами проводок здійснюється за допомогою піктограми «» («Проводки»). Документи оперативного обліку, що викликають рух у регістрах («Введення залишків товарів», «Введення залишків кредиту», «Прибуткова накладна», «Видаткова накладна» та ін.) при звичайному проведенні проводок не формують (піктограма «» недоступна). Для формування проводок за такими документами необхідно провести регламентний документ «Формування проводок за торговельними операціями» («Документи» ® «Регламентні документи» ® «Формування проводок за торговельними операціями»). Документ (рис. 19) проводиться один раз за день. Якщо в ньому вказати «Формувати детальні проводки за кожним торговельним документом», проводки будуть сформовані за кожним документом.

Рис. 19. Вікно документа «Формування проводок за торговельними операціями»

У документі варто натиснути кнопку «Сформувати проводки» і закрити документ після підтвердження.

Введення залишків за рахунком 301 «Каса» здійснюється шляхом формування «Прибуткового касового ордера» («Документи» → «Каса» → «Прибутковий касовий ордер»).

У вікні документа «Прибутковий касовий ордер» (рис. 20) необхідно установити дату документа на кінець попереднього року, у поле «Фірма» вибрати свою фірму, «Вид операції» вказати «Інші операції».

Потім у групі «Аналітика» у поле «Рахунок» вибирається «00», указується сума («Сума+»), після чого документ проводиться при натисканні кнопки «ОК».

Введення залишків за рахунком 311 «Поточні рахунки в національній валюті» здійснюється шляхом формування «Банківської виписки» («Документи» → «Банк» → «Банківська виписка»).

Рис. 20. Вікно документа «Прибутковий касовий ордер»

У вікні документа «Банківська виписка» (рис. 21) необхідно установити дату документа на кінець попереднього року, у поле «Фірма» вибрати свою фірму. Система видасть запит на зміну розрахункового рахунка і після підтвердження в поле «Розрахунковий рахунок» автоматично установить поточний гривневий рахунок обраної фірми.

Рис. 21. Вікно документа «Банківська виписка»

У табличній частині заповнюються наступні поля: «Надходження або списання» — значення «Надходження», «Рахунок»«00», «Вид оплати» — «Оплата», «Вид приходу/витрати грошей» «Інше надходження». Поля «Вид ПДВ» і «Режим оплати» заповнюється за умовчанням і недоступні для редагування. У поле «Сума+» указується сума залишку, «Валовий доход / витрата» — «не доход і не витрата». Потім необхідно провести документ шляхом натискання кнопки «ОК».

Введення залишків за рахунком 3711 «Розрахунки за виданими авансами (у національній валюті)» здійснюється документом «Введення залишків за кредитом» («Документи» → «Введення залишків» → «Введення залишків кредиту»).

У вікні документа «Введення залишків за кредитом» (рис. 22) необхідно заповнити поля «Дата» (кінець попереднього періоду) і «Фірма».

Рис. 22. Вікно документа «Введення залишків за кредитом»

При заповненні полючи «Найменування» групи «Контрагент» відкривається довідник клієнтів, у якому у групі «Постачальники» необхідно вибрати фірму-постачальника.

Залишок за даним рахунком виникає у випадку, якщо оплата за товар фірмі-постачальникові була зроблена, а товар ще не отриманий, тому в поле «Операція» варто вказати «Оплата». Крім того, у документі необхідно заповнити поля «Вид»«Постачальник», «Ставка ПДВ» — «Без ПДВ» (у цьому випадку загальна сума не буде скоректована на суму ПДВ) і «Сума».