Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 2

Для заповнення даних про основний поточний рахунок фірми необхідно повернутися на закладку «Основні відомості» і натиснути кнопку «» поруч з полем «Основний розрахунковий рахунок». Кожна фірма може мати кілька рахунків у різних банках і кілька кас у різній валюті, тому дані про них рекомендується заносити окремими групами: «Гривневі розрахункові рахунки», «Валютні розрахункові рахунки» і «Каси».

Для введення даних про основний розрахунковий рахунок фірми необхідно виконати наступні дії:

1) у вікні довідника «Рахунки нашої фірми» вибрати піктограму «» («Нова група»);

2) у вікні, що з'явилося (рис. 6), указати найменування групи («Гривневі розрахункові рахунки»);

Рис. 6. Вікно створення нової групи рахунків фірми

3) зберегти елемент (кнопка «ОК»);

4) подвійним щигликом мишкою на піктограмі «» відкрити збережену групу;

5) натиснути піктограму «» («Новий рядок»);

6) у вікні нового рахунка, що відкрилося (рис. 7), установити відмітку у поле «Безготівковий рахунок», заповнити реквізити рахунка (валюта — «Гривня»), натиснути кнопку «ОК» і зберегти елемент.

Рис. 7. Вікно введення нового рахунка фірми

У поле «Основний розрахунковий рахунок» введений рахунок вибирається подвійним натисканням миші.

Аналогічно заповнюється поле «Основний валютний розрахунковий рахунок». У поле «Валюта» при введенні нового рахунка необхідно вказати «Долар США» (валютні рахунки фірми ведуться в іноземній валюті).

Закладка «Реєстрація і коди» вікна введення нової фірми містить інформацію про податкову, державну та ін. реєстрацію фірми. У рамках лабораторної роботи дату реєстрації фірми необхідно вказати попереднім звітним періодом (31 грудня попереднього року).

Також необхідно ввести реквізити місць збереження фірми (склад і магазин), метод ведення фінансового обліку («FIFO») і вказати каталог для збереження регламентованих звітів фірми (ввести найменування каталогу, у якому будуть зберігатися звіти). Для заповнення даних про склад фірми необхідно виконати наступні дії.

1. Натиснути кнопку «» поруч з полем введення.

2. У вікні довідника «Місця збереження», що відкрилося, увести новий рядок.

3. Заповнити реквізити складу: у поле «Тип» указати «Склад», «Вид складу» — «Склад (оптовий)», «Найменування»«Оптовий склад фірми <назва фірми>» (рис. 8).

Рис. 8. Вікно введення оптового складу фірми

4. Зберегти введений склад шляхом натискання на кнопку «ОК» і вибрати його подвійним натиском миші в поле «Місце збереження (оптовий склад) за умовчанням».

Дані про магазин фірми заповнюються аналогічно, але в поле «Вид складу» необхідно вибрати «Магазин (роздрібний)». Відмітка «Сумовий облік» не встановлюється. Це означає, що облік буде вестися за конкретними товарами, а не за значенням системної константи «Товари в асортименті».

На закладці «Додатково» вікна введення нової фірми також указуються скорочене найменування організації, галузь і форма власності.

На закладці «Зарплата і кадри» можна вказати дані про додаткові нарахування співробітникам фірми за заробітною платою (за роботу в нічний час, шкідливі або небезпечні умови праці та ін.).

Для заповнення даних про касу фірми необхідно натиснути кнопку «Рахунки» у правому нижньому куті вікна. Потім у довіднику «Рахунки нашої фірми», що відкрився, створюється група «Каси», в яку вводиться новий рядок. У рядку необхідно вказати готівковий тип ведення рахунка, видаливши відмітку в полі «Безготівковий рахунок». Інші дії виконуються аналогічно введенню безготівкових рахунків. Потім довідник «Рахунки нашої фірми» необхідно закрити і зберегти дані про фірму шляхом натискання на кнопку «ОК».

Деякі реквізити довідників є періодичними, тобто можуть змінюватися за часом. При спробі змінити такі реквізити система вимагає введення дати їхнього запису. З цієї дати реквізити наберуть сили. Наприклад, оклад співробітника до 15.07.2003 р. складав 450 грн., 16.07.2003 р. його підвищили до 500 грн. Періодичні реквізити (оклад) були записані на дату 16.07.2003 р. При нарахуванні заробітної плати по 15.07.2003 р. включно буде проведений розрахунок за ставкою 450 грн., з 16.07.2003 р. — за ставкою 500 грн.

Далі заповнюється довідник підрозділів (відділів) фірми. Довідник «Підрозділи» підпорядкований довіднику «Фірми» і є наочним представленням структури фірми. Для заповнення даних про підрозділи фірми в довіднику фірм необхідно виділити потрібну фірму і натиснути на кнопку «Підрозділи».

У вікні довідника «Підрозділи» необхідно ввести нові рядки (рис. 9).

У вікні введення нового рядка вказується найменування підрозділу, умови праці і господарська операція. У реквізиті «Сформовано» в рамках лабораторної роботи необхідно вказати 31 грудня попереднього року. Підрозділ зберігається при натисканні на кнопку «ОК».

Рис. 9. Вікно введення нового рядка в довідник «Підрозділи»

Штатний розклад (ставки, на які будуть прийматися співробітники на роботу) для кожного підрозділу заповнюється окремо. Для цього в довіднику підрозділів необхідно виділити потрібний відділ, натиснути кнопку «Штатне» і заповнити штатний розклад для виділеного відділу шляхом уведення нових рядків (рис. 10). В кожному рядку заповнюються реквізити «Посада» вибором з довідника посад і «Кількість ставок». Кількість ставок відповідає числу робочих місць у підрозділі для обраної посади. У реквізиті «Діє з» указується дата 31 грудня попереднього року.

Рис. 10. Вікно заповнення штатного розкладу для підрозділу «Адміністрація»

Довідник «Посади» містить у собі перелік посад компанії. Якщо потрібної посади немає в довіднику, її необхідно ввести. У цьому випадку у вікні введення нової посади заповнюються поля «Найменування», «Мінімальний оклад», «Максимальний оклад» і «Категорія» («Службовці») (рис. 11). Категорія вибирається з довідника категорій.

Рис. 11. Вікно введення нової посади

Якщо категорія «Службовці» у довіднику відсутня, її необхідно ввести (рис. 12) із графіком роботи «П'ятиднівка (звичайний)».